Finalitzades les obres de reurbanització dels interiors del barri de Canyelles : Servei de Premsa

Finalitzades les obres de reurbanització dels interiors del barri de Canyelles

18/03/2023Temps estimat de lectura: 3 minuts

S’ha millorat les condicions i s’han adaptat els interiors d’illa i els espais d’ús públic per recondicionar-los a les actuals necessitats d’accessibilitat, enllumenat i renovació de serveis

S’ha actuat als carrers Miguel Hernández, Antonio Machado, Federico García Lorca i Ronda Guineueta Vella, on s’ha millorat l’accessibilitat als habitatges i s’han construït dos ascensors entre els carrers de Miguel Hernández i d’Ignasi Agustí

 

L’Ajuntament de Barcelona ha finalitzat les obres de reurbanització dels interiors del barri de Canyelles, al districte de Nou Barris. L’àmbit d’intervenció d’aquesta fase ha abastat els carrers de Miguel Hernández, Antonio Machado, les connexions entre ambdós carrers, la vorera  i parterre del carrer Federico García Lorca i la vorera de la Ronda Guineueta Vella per sobre del carrer Antonio Machado.

Amb la reurbanització s’ha millorat les condicions i s’han adaptat els interiors d’illa, els carrers i les places a les circumstàncies actuals d’accessibilitat, enllumenat, materials i renovació de serveis. S’ha actuat sobre una superfície total de 13.416 m² i s’hi ha invertit uns 5,5 milions d’euros.

Els espais entre blocs del barri de Canyelles originàriament van ser traçats i urbanitzats sobre una topografia molt accidentada amb pendents superiors al 10%, amb uns criteris de formació de terrasses que permetien l’accés als blocs i a les plantes baixes comercials, però que obligaven a l’aparició de murs de formigó de dimensions considerables. Els espais comunitaris porxats van quedar relegats a espais residuals i la necessària accessibilitat a les terrasses que es formaven amb els desnivells va portar a la construcció d’escales i rampes que resseguien la posició dels blocs, però que contribuïen a la poca qualitat dels espais i a un impacte ambiental que no ha facilitat ni la consolidació del comerç encaixonat entre murs, ni el control de l’espai urbà. Aquesta orografia del barri impossibilitava la completa resolució de l’accessibilitat per a totes les persones, sobretot tenint en compte el creixement en l’envelliment de la població o l’accés per a persones amb diversitat funcional.

Per tant, amb la reurbanització dels interiors del barri de Canyelles s’ha eliminat els murs i baranes de formigó per substituir-les per elements metàl·lics transparents i talussos de jardineria. Així, s’ha reduït l’impacte dels murs i se n’ha millorat la qualitat i el seu comportament ambiental. També s’ha millorat l’accessibilitat amb la formació d’escales, rampes i ascensors, que permeten unificar els espais i convertir les terrasses comercials en elements de l’espai públic.

Les obres han millorat l’accessibilitat als blocs d’habitatges números 59, 64 i 66, des de la Ronda Guineueta Vella, redefinint la jardineria, els paviments i l’enllumenat públic, tot evacuant les aigües cap a la Ronda i clarificant els recorreguts. Els espais posteriors als blocs s’han reurbanitzat formant jardins i escales i baranes. Als carrers de Miguel Hernández i d’Antonio Machado s’ha redefinit la secció dels dos carrers, reduint l’impacte de l’aparcament en bateria, millorant l’amplada de les voreres, augmentant la il·luminació i repavimentant els espais coberts amb porxos.

 

També s’han executat dos ascensors, que entraran en funcionament properament, al tram d’escales que van del carrer de Miguel Hernández al carrer d’Ignasi Agustí per millorar l’accés als equipaments de la part superior del barri i l’accessibilitat als habitatges dels blocs D. Aprofitant aquesta parada d’ascensor, s’ha millorat l’accés a l’escola bressol “Nens i nenes” i a l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià.

El traçat de les zones pavimentades s’ha fet de forma sinuosa, aprofitant les diagonals per augmentar la dimensió dels espais. D’aquesta manera s’ha adaptat a la topografia existent i als encontres amb els diferents pendents.

Paraules clau

canyelles/