Es liciten els primers grans equipaments de la Model: l’institut escola, el poliesportiu i l’Espai Memorial : Servei de Premsa

Es liciten els primers grans equipaments de la Model: l’institut escola, el poliesportiu i l’Espai Memorial

27/03/2023Temps estimat de lectura: 9 minuts

S’inicia la redacció dels projectes dels equipaments que es construiran en una primera fase i que activen, de manera definitiva, la transformació de l’antic centre penitenciari en un gran pol d’equipaments i espai verd de l’Esquerra de l’Eixample, d’acord amb la proposta que va guanyar el concurs

Durant el mes d’abril s’obre el concurs per encarregar la redacció del projecte conjunt de l’Institut Escola Xirinacs, el pavelló esportiu, i la instal•lació centralitzada de generació i distribució d’energia de tot l’àmbit de la Model

En paral·lel també es licita el projecte de l’Espai Memorial, que es desplegarà en les tres plantes de la quarta galeria i una part del panòptic. Tindrà cel·les temàtiques i permetrà fer un recorregut  per la història del sistema penitenciari, des de la reforma de les presons de la II República, fins al model actual de presons, passant pel paper de la Model com a centre de la repressió del moviment antinfranquista

Es preveu que l’inici de les obres dels equipaments d’aquesta primera fase sigui el 2025 i s’estima poder disposar dels equipaments en funcionament el 2027

En el curt termini i per seguir sumant usos ciutadans i omplint de vida la Model, el Districte de l’Eixample activa la cessió de la primera planta de l’edifici d’Entença per a les entitats del barri

Des de l’acte inaugural, al 2018, la xifra de persones que han visitat o participat en activitats a la Model és de 398 i s’hi han organitzat 723 activitats

La transformació definitiva de la Model en un nou pol d’equipaments de l’Eixample avança amb la licitació de la redacció dels projectes dels primers equipaments previstos en l’àmbit més proper al carrer de Nicaragua. D’una banda, hi ha el projecte conjunt de l’institut escola, el poliesportiu i la instal·lació centralitzada de generació i distribució d’energia de tot l’àmbit de la Model. I de l’altre, l’Espai Memorial, que finalment ocuparà tota la quarta galeria.

La redacció dels projectes d’aquests primers equipaments té una dotació prevista de més de 1,3M€. Aquestes licitacions tindran lloc durant el mes d’abril. Es preveu que l’inici de les obres dels equipaments d’aquesta primera fase sigui el 2025 i s’estima poder disposar dels equipaments en funcionament el 2027.

En paral·lel a aquests primers encàrrecs ja s’ha tancat l’avantprojecte d’urbanització de tot l’àmbit de la Model amb la voluntat d’executar les diferents parts del futur parc a mesura que es vagin desenvolupant les fases. És per això, que conjuntament amb els dos concursos dels edificis, es redactaran els projectes d’espai públic dels espais col·lindants.

 

 

Amb aquest pas definitiu, s’activa la transformació de l’antic centre penitenciari en un  gran pol d’equipaments i espai verd de l’Esquerra de l’Eixample, d’acord amb la proposta que va guanyar el concurs. El projecte d’ordenació del conjunt, elaborat amb l’equip de la proposta guanyadora ‘Model, batega!”, fa compatibles l’habitatge públic dotacional i els set equipaments públics compromesos amb la conservació del patrimoni dins d’un futur gran parc urbà.

 

L’esperat Institut Escola Xirinacs serà la primera gran peça de la transformació de la Model en un pol d’equipaments

Per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) obrirà durant el mes d’abril el concurs per licitar la redacció del projecte dels equipaments inclosos en aquesta fase, que inclou:

Tots aquests equipaments es troben en una mateixa peça i això permetrà una única licitació conjunta impulsada pel CEB i finançada per l’Ajuntament, que agilitzarà els procediments i reduirà els terminis d’execució. Es tracta dels primers equipaments que es preveuen executar en el procés de reconversió de l’antic recinte penitenciari i estan situats en la zona sud-oest de l’illa,  entre els carrer de Nicaragua, Provença i Rosselló.

Es tracta d’una peça que té una superfície total d’uns 10.000 m², dels quals 5.540 m² corresponen a l’institut escola de 2 línies, uns altres 2.842 m² els ocupa l’equipament esportiu, i  els darrers 1.590 m² són els espais relacionats amb la central d’energia.

La inversió prevista en aquesta primera fase de redacció del projecte executiu del conjunt és de 917.688,30 € i la licitació està prevista pel mes d’abril. Es preveu al 2024 disposar del projecte executiu de l’institut escola, el pavelló esportiu, la instal·lació centralitzada de generació i distribució d’energia i el dipòsit d’aigües freàtiques. S’estima l’inici de les obres el 2025 i disposar dels equipaments en funcionament el 2027, si no hi ha cap element sobrevingut.

Pel que fa a la instal·lació d’energia, es tracta d’un sistema de generació i distribució d’energia centralitzat per aportar fred i calor amb la màxima eficiència i amb una operativa conjunta. El projecte es desenvoluparà per fases i permetrà un estalvi de 560 MWh/any de consum elèctric i la reducció de 140 Tn/any en emissions de CO2.

Per cobrir les necessitats s’ha projectat un sistema de producció combinada de geotèrmia i aerotèrmia. Els dos sistemes treballaran en paral•lel i l’energia tèrmica generada per les dues bombes de calor s’acumularà en uns tancs ubicats a la sala de màquines annexa a l’edifici. Des d’aquests espais tècnics es preveu que s’alimenti tota la xarxa i es generi l’energia necessària per cobrir totes les demandes energètiques dels equipaments situats en l’àmbit de La Model. Les xarxes de fred i calor s’emmarquen en el canvi de paradigma cap a una nova realitat energètica més sostenible a les ciutats. En aquest tipus d’infraestructures, la proximitat entre la font de generació d’energia i els centres consumidors representen un gran avantatge en el plantejament d’autosuficiència energètica en els espais urbans.

 

L’Espai Memorial de la Model es desplegarà en les tres plantes de la quarta galeria i una part del panòptic

En paral·lel, l’Ajuntament també licitarà durant el mes d’abril la redacció del projecte executiu de l’Espai Memorial que es desplegarà en les tres plantes de la quarta galeria i una part del panòptic. Tindrà cel·les temàtiques. D’aquesta manera la galeria dels “presos polítics” esdevindrà un equipament amb una gestió compartida amb les entitats memorials de la ciutat.

L’espai constarà de tres plantes i de deu cel·les museïtzades amb diferents temàtiques que abarcaran la història del sistema penitenciari, des de la seva construcció a principis del segle XX, passant per les reformes legals de la II República, la dictadura de Franco,  fins a l’actualitat. La Capella Gitana, obra del pintor, cartellista i poeta Helios Gómez, situada en el primer pis de la mateixa galeria, serà restaurada per primera vegada per poder ser mostrada a la ciutadania.

L’espai memorial, amb més de 5.800 metres quadrats de superfície, també inclourà l’espai exterior del pati i s’aniran desenvolupant estratègies per a la resta de l’espai públic a mesura que s’urbanitzin, que juntament amb la resta, partint de la història i la memòria, buscaran posar en pràctica disciplines tan diverses com la recerca, l’audiovisual, la realitat virtual, la pedagogia, la museografia o la creació artística comunitària.

El contingut del projecte museològic de l’espai de memòria de la Model s’ha treballat des de la regidoria de Memòria Democràtica amb les entitats de memòria i veïnals de Barcelona, amb la coordinació de l’Observatori Europeu de Memòries (EUROM). Ocuparà l’antiga 4a galeria, que destaca pel seu bon estat de conservació i per ser la que menys modificacions ha patit al llarg dels anys, però també per ser l’espai on han estat tancats més presos polítics. És també aquesta quarta galeria la que conté, al primer pis, la Capella gitana d’Helios Gómez.

El projecte preveu un espai polivalent a la planta -1, destinat a la programació d’exposicions temporals i semi-permanents amb capacitat d’adaptació segons els projecte per poder exhibir peces pictòriques, escultòriques, instal·lacions i propostes audiovisuals.

A la planta baixa se situaran cel·les tematitzades des d’on s’oferirà al visitant un recorregut diacrònic des del moment de partida del sistema penitenciari –presons d’antic règim, representades a Barcelona per la presó d’Amàlia–, fins a la consecució del nou paradigma penal (presó Model), passant per la Segona Guerra Mundial i la Guerra Civil i la repressió del moviment antifranquista. També es recordarà la Model com a presó de dones.

Un cop finalitzada la redacció dels plecs, la licitació del projecte està prevista per l’abril i compta en aquesta primera fase d’un pressupost de 300.000€ .

 

 

Cessió de la primera planta de l’edifici d’Entença per a entitats juvenils i de cultura popular

En la lògica de tota la transformació de la Model s’estan estudiant diferents accions a curt termini per poder seguir sumant usos ciutadans que omplin de vida el recinte el més aviat possible, en paral•lel a la transformació, que està prevista per fases.

En el cas de edifici d’Entenca, on ja s’ha adequat la planta baixa, el pati porxat,  la sala d’actes, d’exposicions i la polivalent, es preveu poder cedir la primera planta per a usos de les entitats del barri, atenent a les seves peticions davant la manca d’espais disponibles a l’Esquerra de l’Eixample.

El planejament preveu que en aquest edifici s’hi ubicarà la residència de gent gran però atenent a que es tracta de la darrera fase de transformació prevista, el Districte es va comprometre amb el veïnat a encarregar la redacció d’un projecte per avaluar quines actuacions calia fer per a donar ús a les planta superior de l’edifici, la planta 1, per part d’entitats juvenils i de cultura popular que a la distribució definitiva de la Model també tenen espais previstos, amb tota una galeria sencera.

Aquest edifici, el d’Administració de l’antiga presó, no disposa d’ascensor per la qual cosa qualsevol cessió de l’espai es farà condicionada a que no s’hi facin activitats de pública concurrència. En un primer moment es farà una cessió a precari, d’uns 200m2, per a usos de magatzem i interns d’aquestes entitats. S’hi preveu una inversió d’uns 80.000€ i que en puguin fer ús a principis del 2024.

En paral·lel es planteja un projecte de rehabilitació provisional de tota la planta 1, dotat amb 40.000 € per part del Districte i que es redactarà durant aquest 2023. Es podria executar durant  el mandat vinent si hi ha dotació pressupostària

En paral•lel, el Districte també ha fet tots els tràmits per legalitzar la tercera  galeria per activitats culturals, que se sumarà als espais habilitats i visitables de la quarta galeria. Els Esquerdats, els castellers de l’Esquerra de l’Eixample, continuaran els seus assajos al panòptic i la previsió és poder-los instal·lar una xarxa amb una estructura plegable entre els mesos de  setembre i octubre.

 

Dinamització provisional de La Model

Al llarg del 2022 a La Model s’han acollit 152 actes i activitats de caràcter públic, gratuïtes i obertes a la ciutadania. Aquestes activitats (de caràcter social, cultural i/o comunitari) han estat promogudes per agents sense ànim de lucre i totes han compartit temàtica vinculada a la memòria i als drets humans, a la transformació del propi espai de La Model o bé a la vida comunitària del barri de l’Esquerra de l’Eixample.

A més de les activitats, s’han fet 326 jornades de visites guiades i 58 portes obertes (divendres tarda, dissabte tot el dia i diumenge matí).

Des de l’1 de gener de 2022 fins al 30 de novembre de 2022 han visitat la Model 41.801 persones. D’aquestes, 6.665 persones hi han fet visites guiades. En visites lliures, han visitat la Model un total de 30.501 persones. Pel què fa a les visites guiades escolars, han visitat la Model 4.635 estudiants.

Gairebé cada dia durant tot l’any la Model acull activitats d’entitats o projectes de territori. Les cessions d’espai a entitats han ocupat 323 jornades, acollint fins ara 8 entitats o projectes.

El número total de rodatges aquest any a La Model ha sigut de 69. La majoria d’aquests rodatges han format part de treballs acadèmics.

 

Activitats destacades a La Model 2022

Exposició “Memòries de Pandèmia. Només ens en sortirem juntes” de Jordi Mir Garcia i João França

Exposició “‘Desperta, Europa! Solidaritat amb Bòsnia i Hercegovina durant la guerra de 1992-1995. La relació Barcelona-Sarajevo’”. Regidoria de Memòria Democràtica i l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona

Exposició “Dones en lluita”. Exposició itinerant que conté informació relativa a la lluita pels drets fonamentals de les dones de diferents països.

Exposició “20è Concurs de Pintura Assumpció Moncunill”. Recull de treballs del concurs de pintura de les persones preses i educadores dels centres penitenciaris catalans. Promoguda pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Primavera Republicana: Enguany  va posar el focus en les dones republicanes, rebels i compromeses amb la lluita pels seus drets i les seves llibertats, que van lluitar i defensar els canvis durant la Segona República.

Festival Simfònic:  Per primer any la Model ha estat espai del Festival Simfònic, que de forma simultània a Catalunya i Balears organitza 100 concerts de música de les escoles de música.

Festival “48h Open House Bcn”. Per cinquè any consecutiu l’antiga presó Model és l’edifici més visitat del festival (3.656 persones visiten l’edifici en un sol cap de setmana).

Durant el 2022 s’han organitzat diverses presentacions de llibre:

Des de l’acte inaugural (21 de gener de 2018) la xifra de persones que han visitat o participat en activitats a la Model és de 207.398 i s’hi han organitzat 723 activitats.

Paraules clau

Espai Memorial/ institut escola/ model/ poliesportiu/