Barcelona es dota del primer Centre d’Atenció Integral per a una atenció integral i comunitària a la ciutadania : Servei de Premsa

Barcelona es dota del primer Centre d’Atenció Integral per a una atenció integral i comunitària a la ciutadania

28/03/2023Temps estimat de lectura: 5 minuts

El primer CAI, situat al barri de la Marina de Port, aglutina en un únic espai el Centre de Serveis Socials, un punt d’Punt d’Informació i Atenció a la Dona, el projecte VilaVeïna i un Punt d’Assessorament Energètic, entre altres

Amb una inversió de 4,8 milions d’euros, l’equipament forma part del Pla de Barris, i aspira empoderar el veïnat tot fent un acompanyament social amb la incorporació de la innovació

La ciutat de Barcelona ha fet una jornada de portes obertes aquest dimarts al seu primer Centre d’Atenció Integral (CAI), situat al barri de la Marina de Port, que oferirà els millors serveis municipals integrats en un sol espai i de la mà del teixit associatiu del barri, en aquest cas amb un centre innovador i que aposta per l’acció comunitària, un dels punts forts de la ciutat. El centre aglutinarà en un únic espai el Centre de Serveis Socials de La Marina, un punt d’Punt d’Informació i Atenció a la Dona (PIAD), el projecte VilaVeïna, un Punt d’Assessorament Energètic (PAE), el servei d’atenció domiciliària “superilles” (SAD), i punts de Treball als Barris de Barcelona Activa, a més de la futura Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà. Inclòs dins del Pla de Barris, aquest centre pioner segueix l’aposta de l’Ajuntament per pal·liar les desigualtats entre territoris i en concret pel barri de La Marina, llargament oblidat.

 

 

 

 

El nou CAI, en el tram final de les seves obres, no només permetrà l’ampliació del Centre de Serveis Socials amb més espai i millors condicions, sinó que serà un espai de treball comunitari per a la millora global de les condicions de vida del veïnat. En definitiva, es tracta d’un nou model de centre municipal des del qual empoderar el veïnat, fer un acompanyament social amb la incorporació de la innovació i, també, oferir més espais a les entitats que ja existeixen al barri per complementar la tasca que ja es fa des de la Sala Pepita Casanellas.

 

Centre de referència

El nou equipament és un Centre d’atenció social de referència proper i proximitat que dona una resposta holística a les necessitats socials de les persones amb perspectiva comunitària. D’una banda, oferirà un model d’atenció integral i acollidor, amb una atenció social que acull, orienta, acompanya i ofereix recursos i serveis per resoldre les necessitats socials i potenciar les fortaleses de les persones. D’altra banda, promou la coproducció de recursos i serveis de l’administració tot potenciant les estratègies de resposta comunitària. El tercer pilar d’aquest servei és la integració amb el territori per tal de millorar la implicació dels agents socials (tant formals com informals) definint objectius compartits i aprofitant sinergies.

El resultat és un equipament acollidor, de proximitat i amb espais adients per l’òptima atenció individual, grupal i comunitària. En aquest àmbit s’hi dona coneixement, col·laboració i coproducció entre els serveis residents al CAI i els serveis satèl·lit del barri; espais de treball conjunt entre agents, incloent-hi ciutadania (taules, comissions, etc.); objectius compartits amb altres serveis, tant residents com satèl·lits; coneixement del territori i els agents socials del barri, i capacitat d’adaptació dels equips professionals a un nou projecte.

 

Serveis residents i serveis satèl·lit

El CAI Marina contemplarà dues tipologies de relació amb els serveis, per una banda, aquells que siguin residents i per l’altre, els satèl·lits. D’una banda, seran serveis residents tots aquells que de forma habitual desenvolupin la seva tasca al centre, mentre que els serveis satèl·lit són tots aquells serveis, programes, plans i projectes que de forma no habitual utilitzin les instal·lacions del CAI per a iniciatives d’atenció social. Per la utilització del mateix s’hauran de complir uns requisits concrets i sempre ser iniciatives que pertanyin al camp de l’atenció social.

 

Quatre plantes

Amb una superfície total de 1.593,57 m2, el nou equipament d’atenció integral està ubicat als jardins de Cal Sèbio i consta de 4 plantes. La construcció de l’equipament i la reurbanització dels entorns, en concret dels Jardins de Cal Sèbio, ha suposat una inversió de 4.841.597,53 euros. D’altra banda, l’edificació segueix criteris de sostenibilitat en tot el seu cicle de vida, amb una utilització d’elements que redueixen l’impacte ambiental i la inclusió d’una coberta verda, que redueix en un alt percentatge tant els residus com les emissions de CO2. Així mateix, la volumetria i distribució interior de totes les plantes permet la ventilació creuada i la il·luminació natural en pràcticament tota la seva superfície, augmentant el confort interior i reduint la demanda energètica.

La planta baixa és oberta al públic i amb contacte directe amb els jardins, disposa de l’accés al Centre de Serveis Socials, vinculat a la recepció, espai d’acollida i sales d’atenció individualitzada. També en planta baixa i amb accés propi, se situa l’espai de Vila Veïna, que disposarà d’espais de trobada i informació.

A la planta primera, també oberta al públic, es disposen més sales d’atenció individualitzada, fent un total de 16 en tot l’edifici. Part d’aquestes sales seran usades puntualment pel servei del PIAD, el qual disposarà d’espais d’espera propis i segurs. Totes aquestes sales d’atenció estan organitzades al voltant d’un vestíbul amb visuals a l’exterior en els seus dos extrems. La planta també disposa d’un espai amb punts d’Atenció a la Ciutadania on s’oferiran els serveis del PAE i de Treball als barris i també una sala de treball per a professionals (tant municipals com d’altres entitats o serveis externs) que assisteixen de manera puntual a l’equipament.

La segona planta és d’accés restringit al públic i està destinada als professionals del CSS. Disposa així d’una àmplia sala de treball tipus “oficina paisatge” amb espai per a fins a 32 professionals, els despatxos de direcció i les sales de reunió i arxiu necessaris. Destaca en aquesta planta la il·luminació natural de l’espai de treball, ja que disposa d’uns grans lluernaris i obertures que a més fan la funció d’espai regulador climàtic interior i exterior.

Finalment, al semisoterrani hi ha diversos espais polivalents destinats tant a les activitats de l’equipament, com a les de les entitats i col·lectius d’acció comunitària i participativa que en podran gaudir.

Paraules clau

Centre d’Atenció Integral per a una atenció integral i comunitària a la ciutadania/

Anar a l'inici d'aquesta pàgina