Barcelona defineix la transformació de la Meridiana entre Fabra i Puig i el pont de Sarajevo : Servei de Premsa

Barcelona defineix la transformació de la Meridiana entre Fabra i Puig i el pont de Sarajevo

29/03/2023Temps estimat de lectura: 6 minuts

Finalitzen els estudis previs de la nova configuració d’aquest tram de l’avinguda, en què es preveu eliminar les barreres existents entre el districte de Nou Barris i el de Sant Andreu reduint carrils i enderrocant el mur que existeix en aquest àmbit

Es planteja recuperar la rasant original de la Meridiana, apropant la cota de Nou Barris i la de Sant Andreu i fent desaparèixer el pont del Dragó; el desnivell se salva amb una mitjana central on s’inclou el carril bici i uns passos de vianant que permeten creuar a banda i banda, recuperant la connectivitat entre barris

S’elimina un carril de circulació per sentit de l’antiga autopista urbana i desapareix tota la calçada segregada de la banda de Sant Andreu, que passa a guanyar una vorera de 18 metres

El nou tram disposarà d’uns 1.200 arbres nous i més de 54.000 m2 de parterres, hi haurà el doble de passos per creuar que ara i la calçada es reduirà un 36% per convertir l’actual entrada gris en una entrada verda

La reurbanització de l’avinguda Meridiana avança a bon ritme. El Govern municipal treballa per transformar-la en un eix cívic de referència per la ciutat, amb més verd i més espai per al vianant i la mobilitat sostenible, d’acord amb el pla Superilla Barcelona. L’objectiu és que l’avinguda Meridiana deixi de ser una barrera que divideix barris per convertir-se en una avinguda verda, on la vegetació, els espais de lleure infantil i el mobiliari urbà convidin a viure-la. En aquest àmbit de Barcelona s’està avançant per pacificar el trànsit, facilitar l’ús del transport públic, implantar carril bici i recuperar les voreres pels vianants. La reforma integral que s’està duent a terme també inclou la modificació de la il·luminació i la redistribució del mobiliari urbà, els parcs infantils i les zones verdes existents per contribuir a humanitzar i fer més acollidora la via.

Actualment s’estan executant les obres entre la meitat de l’àmbit Navas de Tolosa-Josep Estivill i el carrer de Felip II, amb la previsió de tenir-les enllestides aquest estiu. En paral·lel, el passat mes de gener es va fer l’aprovació inicial del projecte executiu de l’àmbit comprès entre Felip II fins a Fabra i Puig, i es preveu fer l’aprovació definitiva el proper mes d’abril.

La transformació, però, no s’acaba aquí. I és que ara es fa un nou pas més cap a la nova Meridiana amb la finalització dels estudis previs del tram situat Fabra i Puig i el Pont de Sarajevo. En base a aquests estudis, que han estat presentats avui al veïnat, el Govern municipal podria iniciar la redacció de l’avantprojecte de la totalitat d’aquest tram el mandat següent per posteriorment redactar l’executiu.

 

 

El nou espai que es vol urbanitzar inclou un tram d’uns 2,5 quilòmetres de longitud que a dia d’avui configuren una autèntica autopista urbana d’entrada i sortida de la ciutat. Aquesta autopista, que se situa a cota del districte de Nou Barris, compta amb una calçada amb 5 carrils d’entrada (3 de circulació, 1 de bus VAO i un de bus) i 4 de sortida (3 de circulació i 1 de bus) en el gruix del tram, entre Fabra i Puig i Passeig de Santa Coloma. Per contra, a la banda del districte de Sant Andreu, la calçada inclou un carril de circulació i un doble cordó de serveis. Aquesta calçada queda deprimida respecte a l’anterior, i està separada per un mur que dificulta l’accessibilitat i la transversalitat entre els dos teixits. L’origen d’aquesta discontinuïtat entre barris cal buscar-la en la construcció de l’actual autopista urbana que va desembocar amb la creació d’un punt alt a la confluència amb el passeig Valldaura per poder comunicar els barris a través del Pont del Dragó (per damunt del tren i per sota l’autopista).

Els estudis previs que s’han fet aposten per un projecte que faci realitat l’eliminació de totes les muralles existents, tant la barrera viària com el mur de Sant Andreu. Això es vol aconseguir reduint carrils de circulació i enderrocant el mur actual, per tal d’incrementar la connectivitat entre el districte de Nou Barris i el de Sant Andreu. El gran canvi passarà per fer el creuament a nivell entre el passeig de Valldaura i l’avinguda Meridiana.

 

 

La proposta planteja recuperar la rasant original de l’avinguda Meridiana i situar la calçada d’entrada a la cota Nou Barris i la calçada de sortida a la cota Sant Andreu, eliminant el mur. El desnivell existent se salva mitjançant una mitjana paisatgística que conté un carril bici central ample, bidireccional i segregat, i que permet uns passos esbiaixats per aconseguir pendents suaus i accessibles per travessar l’avinguda, recuperant connectivitat entre barris.

A nivell de mobilitat, els estudis preveuen implantar en sentit entrada un carril bus, dos carrils de circulació i un carril bus VAO; i en sentit sortida, un carril bus i dos carrils de circulació, en el gruix del tram (entre Fabra i Puig i Passeig de Santa Coloma). D’aquesta manera es redueix un carril de circulació per sentit, i a més s’elimina completament la calçada segregada situada a cota de Sant Andreu, a l’altra banda del mur. La intervenció es complementaria amb l’ampliació de la vorera de Sant Andreu, que passaria dels 3,5 als 18 metres.

 

 

Es preveu que el nou tram disposi de més arbrat (1.200 noves unitats) i parterres (54.153 m2), i també s’incrementaran els punts de creuament de vianants. Actualment aquest àmbit de l’avinguda Meridiana disposa de 9 passos amb una distància mitjana entre passos d’uns 300 metres, i la proposta en preveu 18 cada 133 metres de mitjana, doblant així els existents.

A més, el guany d’espai públic per al vianant és notable, ja que la superfície destinada a calçada es redueix dels 109.600 m2 actuals a 70.600 m2, un 36% menys.

 

 

Un dels elements destacats que s’inclou en la proposta de transformació del tram Fabra i Puig- Pont de Sarajevo és la desaparició de l’actual Pont del Dragó. La reducció de cota fa possible enderrocar aquesta infraestructura, potenciant la connexió entre barris i eliminant una frontera més. La secció viària mantindria les mateixes característiques en aquest punt que a la resta de tram.

 

 

La secció del tram entre el passeig de Santa Coloma i el pont de Sarajevo també guanyarà espai per al vianant. Es crearà una vorera nova, que actualment no existeix, amb una reordenació dels carrils de circulació que es definirà a la redacció de l’avantprojecte.

 

Una nova Meridiana

El canvi que està vivint la Meridiana amb el conjunt de les obres fetes i projectades serà molt important. Les actuacions abasten més de 5 quilòmetres, des de la plaça de les Glòries fins al Pont de Sarajevo. Es renova la superfície, es pacifica la mobilitat, se suma vegetació amb nous arbres i espècies arbustives i es fa possible la connectivitat entre barris i districtes. Una part de la inversió dels diferents trams que s’estan duent a terme provenen dels fons Next Generation, de manera que els objectius de la transformació són avalats per la Unió Europea.

Les actuacions fetes fins ara ja han permès reduir el trànsit en uns 17.000 vehicles diaris. Abans de la pandèmia (2016-2019) hi passaven entre 30.000 i 32.000 cotxes per sentit, i l’any passat i aquest n’hi circulen uns 23.500 per banda.

La transformació de la Meridiana se suma a les actuacions fetes o en marxa a la plaça de les Glòries i entorns, el carrer Gran de Sant Andreu i l’avenç de les obres de les estacions de la Sagrera i de Sant Andreu, el Pont de Santander i les urbanitzacions del seu entorn. Totes elles demostren un compromís clar del Govern municipal amb aquests barris.

 

Descarregar imatges (ZIP)

 

 

Paraules clau

Fabra i Puig/ Meridiana/ pont de Sarajevo/