Barcelona projecta un monument a Ildefons Cerdà a la plaça de les Glòries : Servei de Premsa

Barcelona projecta un monument a Ildefons Cerdà a la plaça de les Glòries

30/03/2023Temps estimat de lectura: 2 minuts

L’Ajuntament de Barcelona signa un protocol amb el COAC i el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya per encarregar el disseny d’una intervenció artística permanent dedicada a l’urbanista

En les properes setmanes es convocarà un concurs internacional per encarregar el disseny d’un monument que s’integri i ajudi a dotar d’identitat el nou parc de la Canòpia

El Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, amb el suport del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), han proposat l’Ajuntament de Barcelona l’impuls d’un monument a Ildefons Cerdà, una intervenció artística de commemoració i difusió de la figura i del projecte urbanístic que l’enginyer de Camins va idear per a la ciutat. El lloc triat és la plaça de les Glòries, espai al que Cerdà va voler dotar de centralitat, que just ara acaba un procés de reurbanització i que projecta el nou parc de la Canòpia, que posa fi a dècades de solucions canviants i que en certa manera clou el Pla Cerdà.

Els dos col·legis professionals i l’Ajuntament de Barcelona han signat un protocol per convocar un concurs internacional per redactar el projecte d’una intervenció artística permanent de gran format, de temàtica i forma lliures i naturalesa objectual que ajudi a dotar d’identitat el nou parc de la Canòpia.

El conveni signat estipula que el concurs es resolgui en dues fases. Una primera per seleccionar un màxim de 5 equips i una segona en la que els equips seleccionats hauran de definir la seva proposta creativa. L’equip guanyador serà adjudicatari de la redacció d’un projecte bàsic de la proposta creativa i el concurs establirà la possibilitat que posteriorment pugui ser adjudicatari de la redacció dels documents tècnics executius així com de la direcció de l’execució d’acord a les característiques i  complexitat de la proposta.

El jurat del concurs estarà format de manera paritària per representants dels col·legis professionals i l’Ajuntament de Barcelona. La presidència recaurà en l’Ajuntament de Barcelona i també s’incorporarà una persona representant del moviment veïnal.

Un cop resolt el concurs, es calcula tenir el projecte executiu finalitzat en un període de 6 mesos per poder iniciar l’execució de les obres del monument.

El monument a Ildefons Cerdà culminarà el projecte d’urbanització de la plaça de les Glòries, amb un gran parc de proximitat de 9 hectàrees que esdevindrà un gran pulmó verd de la ciutat i punt de trobada dels eixos de l’avinguda Diagonal, la Meridiana i la Gran Via.

Al parc de la Canòpia hi haurà una àgora sensorial, un jardí d’immersió, un umbracle, una gran àrea de jocs, un parc d’aigua i una àrea d’esbarjo per gossos. Ara hi sumarà un monument a la figura i al llegat de l’urbanista que ha transformat la Barcelona moderna.

Paraules clau

Glòries/ Ildefons Cerdà/