El 59% del talent de Barcelona es dedica a sectors estratègics com la indústria 4.0, salut i biotecnologia, les indústries creatives i l’economia digital : Servei de Premsa

El 59% del talent de Barcelona es dedica a sectors estratègics com la indústria 4.0, salut i biotecnologia, les indústries creatives i l’economia digital

30/03/2023Temps estimat de lectura: 5 minuts

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha elaborat una eina interactiva que radiografia el talent de la ciutat i la seva àrea metropolitana i que s’ha presentat en el marc de la tercera edició de les jornades econòmiques REACT

Aquesta iniciativa ha comptat amb la col·laboració de la xarxa professional LinkedIn, que ha permès el tractament d’1’8 milions de registres de professionals que han identificat Barcelona i la seva àrea metropolitana com el seu entorn de referència

Els sectors de l’economia digital, la salut i la biotecnologia, i l’economia per la sostenibilitat són els que més creixen en conjunt el darrer any, amb un 34%

Les formacions més demandades en el darrer any han estat el màrqueting digital, la biotecnologia i la programació informàtica

A nivell europeu Londres, París, Berlín i Milà són les ciutats que més talent proveeixen a Barcelona; mentre que fora d’Europa ho són Buenos Aires, Sao Paulo i San Francisco

La presència de dones en les formacions digitals està creixent atretes per la major oferta de titulacions d’aquest àmbit a universitats que, tradicionalment, destacaven pels seus ensenyaments humanístics

El 59% del talent de Barcelona treballa en sectors estratègics per a la ciutat com són la indústria 4.0, la salut i la biotecnologia, les indústries creatives i l’economia digital, tal i com recull el Mapa del Talent de Barcelona que s’ha presentat en el marc de la tercera edició de les jornades econòmiques REACT. Així, la indústria 4.0 acull un 16% de professionals, mentre que la salut i la biotecnologia i les indústries creatives empaten amb un 15%, seguides de l’economia digital amb un 12%.

 

 

El Mapa del Talent de Barcelona és una radiografia viva del comportament del talent de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana d’acord amb les dades extretes de la xarxa professional LinkedIn. Aquesta és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, en col·laboració amb LinkedIn que ha permès accedir i tractar 1’8 milions de registres professionals que han marcat Barcelona i la seva àrea metropolitana com el seu entorn de referència.

L’eina també destaca que els sectors de l’economia digital, la salut i la biotecnologia i l’economia per la sostenibilitat són els que més creixen en conjunt durant el darrer any, amb un 34%. En concret l’economia digital incrementa la seva presència en un 18%, la salut i la biotecnologia en un 8% i l’economia per la sostenibilitat en un 7%.

Pel que fa a la formació, en l’actualitat un 34% dels perfils tenen una formació empresarial i jurídica, i un 20’5% científica i tècnica. De fet, el darrer any es detecta un canvi de tendència: les titulacions empresarials i jurídiques han aportat el darrer any només el 19’8% de les persones titulades al talent de la ciutat mentre que les disciplines digitals han aportat el 17’9%, tenint en compte que el seu pes actual és d’un 8’6%.

El Mapa també constata que la ciutat és molt atractiva per a les persones vingudes d’altres països. A nivell europeu, les àrees metropolitanes de Londres, París, Berlín i Milà són les principals proveïdores de talent a Barcelona. Mentre que fora d’Europa destaquen Buenos Aires, Sao Paulo i San Francisco.

Finalment, l’eina mostra un increment de la presència de dones en les formacions digitals atretes per una major oferta de titulacions d’aquest àmbit a universitats que, tradicionalment, destacaven pels seus ensenyaments humanístics.

 

Madrid-Barcelona: “pont aeri del talent”

Globalment, Barcelona és una ciutat que atreu més talent que no pas perd. En termes de volum, Barcelona i Madrid mantenen una dialèctica constant pel que fa al talent, sent aquesta última la que té major intercanvi de professionals amb Barcelona en tots els sectors (triplica respecte al moviment amb les altres ciutats). Es podria parlar d’un: “pont aeri del talent”.

Específicament, Barcelona atreu els professionals procedents de Madrid en la indústria 4.0, i el turisme. Madrid, per la seva banda, és atractiva tant per als professionals digitals com els creatius de Barcelona.

D’altra banda, el talent de Barcelona vinculat a indústries creatives, educació i ensenyament són alguns dels que més busquen oportunitats internacionals. Per exemple, destins com Brussel·les o Copenhaguen són molt interessants per perfils creatius; mentre que Nova York i San Francisco són les més triades pels perfils del món de l’educació i l’ensenyament.

En relació a la mobilitat professional entre sectors, els que compten amb major flux de talent són l’economia digital, els serveis empresarials i l’economia social. En el cas de l’economia digital atreu talent de tots els sectors, probablement això va molt lligat a processos de reskilling de professionals no IT que s’estan reconvertint cap a aquest sector amb millors condicions econòmiques i més oportunitats professionals.

El sector de serveis empresarials atreu principalment a talent provinent de l’economia de proximitat i de l’educació i l’ensenyament. En aquests casos, es tractaria d’una evolució natural de professionals que apliquen la seva expertesa en serveis a altres empreses.

El Mapa també permet constatar que l’estabilitat laboral i la component vocacional són dos dels factors que més contribueixen a la retenció del talent dins d’un sector, com és el cas de l’Administració pública i l’Economia Social.

 

Nous reptes en l’àmbit competencial

Les competències (skills) que més destaquen dels i les professionals registrats a LinkedIn són les digitals i empresarials que, d’altra banda, sembla ser que van alineades amb la demanda més alta de les empreses durant el darrer any (presents entre un 50 i 70% en les ofertes de feina).

Les skills d’anàlisi i recerca són molt demandades en les ofertes laborals, però, en canvi, només representen un 7% de les competències manifestades pel talent de la ciutat. Aquest desajust posa en evidència un repte del talent barceloní.

Destaquen sectors vinculats a la sostenibilitat que, malgrat no tenir una presència molt elevada al panorama de Barcelona, ha crescut considerablement el darrer any, i tot apunta que cada vegada tindrà major pes en l’economia de la ciutat i la seva àrea metropolitana.

També el sector d’indústries creatives, malgrat tenir una presència destacada a Barcelona, està patint una pèrdua de professionals i, conseqüentment, continua necessitant impuls i polítiques que afavoreixin el seu creixement. En aquest cas, és palesa l’aposta per aquest sector amb exemples com la celebració de la fira audiovisual ISE, el nou pol d’activitat de Palo Alto i els programes empresarials que reforcen el talent creatiu i les empreses emergents en aquest àmbit.

 

Un mapa visual com a radiografia del talent

El Mapa del Talent de Barcelona és un instrument que contribueix a conèixer el comportament, les tendències i l’evolució del talent per identificar noves oportunitats i reptes per a les polítiques de promoció del talent. Aquesta eina complementa el conjunt de Mesures i actuacions que, durant els darrers quatre anys, s’han dut a terme en el marc de la Mesura de Govern “Barcelona ciutat de talent”.

Així mateix, els sectors i les diferent tipologies de talent s’han classificat segons la terminologia de l’agenda econòmica Green Deal, que identifica sectors estratègics i tractors de l’economia de la ciutat.

Per a més informació: https://mapadeltalent.barcelonactiva.cat/

 

Paraules clau

economia/ mapa del talent/ reAct/ reactivació econòmica/ Talent/