Aprovada la reurbanització del carrer Palafrugell per convertir-lo en espai de vianants : Servei de Premsa

Aprovada la reurbanització del carrer Palafrugell per convertir-lo en espai de vianants

01/04/2023Temps estimat de lectura: 2 minuts

El projecte vol fer que la zona sigui un veritable espai obert, de trobada i socialització, amb més mobiliari i zona d’estada

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat el projecte executiu de la reurbanització del carrer de Palafrugell i els seus entorns, al barri de la Trinitat Vella del districte de Sant Andreu, en una actuació del Pla de Barris. El pressupost de l’actuació, a càrrec de Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIMSA), és de 757.496,32 euros i l’inici de les obres es preveu aquest mes de juny, amb una durada aproximada de 12 mesos. L’objectiu és convertir aquest carrer en un espai per a vianants en plataforma única, amb accés de vehicles de serveis i autoritzats, així com millorar l’accessibilitat entre el carrer que discorre per darrere de l’IES Rec Comtal (conegut al barri com el “carrer sense nom”) i Via Barcino. L’obra s’emmarca en la transformació de l’entorn de la presó de Trinitat Vella i la zona nord del barri amb la reurbanització de diversos trams de la via de Bàrcino. Aquesta actuació, que es farà per fases, inclou la reforma d’11,2 hectàrees de superfície d’aquest carrer, així com la creació d’una zona verda, de joc i esportiva entre aquest carrer i el nus de comunicacions de la Trinitat.

En conjunt, la intervenció del carrer Palafrugell vol promoure la millora de l’accessibilitat universal, la seguretat i la inclusivitat (pel que fa sobretot a les persones grans i al gènere), la incorporació d’espais d’estada i de joc no reglat, per convertir la zona en un veritable espai obert, de trobada i socialització, amb més mobiliari i zona d’estada; la potenciació de la infiltració de l’aigua de pluja i la incorporació de més verd, que augmentin la biodiversitat a la ciutat, i la promoció d’una nova manera de jugar, en consonància amb la premissa “Barcelona Ciutat Jugable”, a través de la promoció de l’esport, el moviment, la interacció, la socialització, la col·laboració i la incorporació d’hàbits saludables i esportius.

 

Espai per a vianants

L’àmbit té una superfície total de 2.930 metres quadrats que es dotarà d’una urbanització bàsica pel que fa a xarxes de serveis, pavimentació, equipaments, mobiliari i vegetació, mantenint i potenciant la singularitat de l’espai que conformen al voltant de diferents equipaments, per requalificar l’espai i convertir-lo en un veritable espai per a vianants.

L’objectiu del projecte és aconseguir un resultat coherent i unitari que faci avançar cap a un espai públic 100% inclusiu, més just, més segur i que afavoreixi les relacions socials, a través de l’arranjament, adequació i millora de tot l’espai per tal de convertir-lo en un veritable espai cívic de barri amb un diferenciat tractament paisatgístic.

 

Paraules clau

carrer Palafrugell/ reurbanització/