L’Ajuntament de Barcelona crea un Consell Assessor en Intel•ligència Artificial i nomena els experts independents que en formaran part : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona crea un Consell Assessor en Intel•ligència Artificial i nomena els experts independents que en formaran part

08/04/2023Temps estimat de lectura: 4 minuts

Nomenats els 15 experts independents que formaran part d’aquest òrgan consultiu que té com a missió assistir i assessorar a l’Ajuntament en matèria d’ús de la intel·ligència artificial per al bé comú

Entre les seves funcions destaca la d’avaluar els sistemes algorítmics que puguin tenir un alt impacte en els drets fonamentals de les persones abans d’implementar-los per conèixer-ne els possibles resultats indesitjables i insegurs i introduir les mesures necessàries per corregir-los

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat, mitjançant dos decrets, la creació del Consell Assessor en Intel·ligència Artificial, Ètica i Drets Digitals i ha nomenat els 15 experts independents que en formaran part. Aquest òrgan consultiu té com a missió assistir i assessorar a l’Ajuntament en matèria d’ús de la intel·ligència artificial per al bé comú i proposar actuacions i projectes amb l’objectiu que Barcelona es converteixi en una ciutat referent de l’humanisme tecnològic amb l’impuls de polítiques públiques innovadores que garanteixin els drets digitals de la ciutadania.

En ple debat sobre l’ús ètic de la IA, aquest òrgan comptarà amb la participació de persones d’àmplia trajectòria en l’àmbit acadèmic, tant de disciplines científiques i tecnològiques com del camp de les ciències socials i les humanitats, i totes amb una experiència prèvia relacionada amb l’ètica de la intel·ligència artificial.

Aquest Consell Assessor tindrà un paper clau a l’hora d’avaluar l’impacte dels sistemes algorítmics en els drets fonamentals de les persones abans d’implementar-los, ja que una de les seves funcions és la d’emetre estudis d’impacte algorítmic.

En aquests estudis, el Consell Assessor analitzarà les possibles inadequacions o errors del sistema, les seves implicacions pel que fa la privacitat de dades i les potencials discriminacions o vulneracions de drets humans que es podrien produir, i proposarà mesures per corregir-los. Aquests estudis seran preceptius per als sistemes algorítmics d’alt risc que, segons la proposta de regulació europea de la intel·ligència artificial, són aquells que s’apliquen en àmbits sensibles com l’educació, l’ocupació o els serveis públics essencials.

Amb aquests estudis, l’Ajuntament de Barcelona consolidarà un seguit de garanties de drets fonamentals que ja ha estat aplicant en casos concrets, com el desplegament de drons per millorar la gestió de l’espai públic, en el qual s’han introduït tècniques d’anonimització de les imatges capturades pels drons per garantir el dret a la privacitat de les persones.

En concret, les funcions del Consell Assessor en Intel·ligència Artificial, Ètica i Drets Digitals son:

a) Assessorar a l’equip de govern de l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’ús de la Intel·ligència Artificial per al bé comú des d’una visió àmplia i global.

b) D’acord amb el document “Definició de metodologies de treball i protocols per a la implementació de sistemes algorítmics”, emetre estudis d’impacte algorítmic, a petició de l’Ajuntament de Barcelona, sobre els sistemes algorítmics d’alt risc que es vulguin desenvolupar o licitar.

c) Promoure la col·laboració amb universitats, centres docents, centres de recerca, empreses, fundacions, institucions públiques i privades vinculades a la intel·ligència artificial i la seva dimensió ètica.

d) Proposar actuacions/projectes amb l’ objectiu que Barcelona es converteixi en una ciutat referent de l’humanisme tecnològic i proposar polítiques públiques innovadores per garantir els drets digitals de la ciutadania

e) Avaluar el desenvolupament de l’Estratègia Municipal d’Algoritmes i Dades per a l’Impuls Ètic de la Intel·ligència Artificial i conèixer i proposar millores per al compliment dels objectius i la realització de les seves actuacions

g) Promoure el debat i el coneixement sobre l’impacte de la intel·ligència artificial en la nostra societat, tot connectant el món acadèmic, les institucions i la ciutadania.

Per part de l’Ajuntament de Barcelona, la tercera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, ostentarà la presidència del Consell i la vicepresidència l’ocuparà el Comissionat d’Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern, Michael Donaldson.

Els membres del Consell Assessor, 15 en total, son persones físiques de diferents institucions de recerca i coneixement de la ciutat de Barcelona que treballen en el desenvolupament de la intel·ligència artificial, en els aspectes humanístics i de drets humans del desenvolupament tecnològic:

El decret de creació del consell estableix que es reuniran un mínim de dos cops l’any en sessió ordinària i que els seus membres seran nomenats per decret d’alcaldia per a un termini de cinc anys, prorrogables, com a màxim un mandat més.

Paraules clau

ai/ Consell Assessor/ ia/ intel·ligència artificial/