Avui s’inicien les obres d’un nou tram d’infraestructura ciclista al carrer Mallorca : Servei de Premsa

Avui s’inicien les obres d’un nou tram d’infraestructura ciclista al carrer Mallorca

12/09/2023Temps estimat de lectura: 4 minuts

Barcelona continua desplegant infraestructura ciclista a la ciutat, donant compliment als objectius del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2024 que aposta per potenciar la mobilitat a peu, en transport públic i en bicicleta.  En matèria ciclista, els eixos principals d’intervenció passen per actuacions per baixar carrils bici de vorera a calçada, afavorir la permeabilitat de la xarxa i millorar l’amplada dels carrils.

En aquest marc, avui comencen les obres d’un nou tram de carril bici al carrer Mallorca, concretament en l’àmbit situat entre el carrer del Comte Borrell i el carrer Rocafort, i de la part final d’aquest eix, que seguirà per avinguda Roma, a partir del carrer Rocafort i arribarà fins al carrer Tarragona. La intervenció se suma a la que ja va començar la setmana passada per incorporar infraestructura ciclista i millorar-la, al tram del carrer Mallorca comprès entre el carrer Sicília i el carrer del Comte d’Urgell.

En ambdós trams el carril bici serà segregat i unidireccional i se situarà a tocar de la vorera de la banda mar del carrer de Mallorca, a excepció del tram de l’avinguda Roma, on el carril passarà a ubicar-se a la banda muntanya del lateral. Al carrer Mallorca es configurarà una secció que inclourà un carril bus, dos carrils de circulació i el carril bici, tots en sentit Llobregat. El carril es segregarà amb separadors fixes i també comptarà amb aparcaments per a bicicletes en forma d’U invertida.

Les obres que ara s’inicien inclouen l’execució de les canalitzacions per a semàfors, el fresat i aglomerat del paviment del carril, treballs de pintura i, la col·locació de peces separadores i pilones. Entre el carrer de Sicília i el passeig de Sant Joan es faran treballs de millora del carril bici existent.

Els treballs dels dos nous trams de carril bici al carrer Mallorca estan finançats amb Fons Europeus Next Generation, i es preveu que acabin entre els mesos de novembre i de desembre d’enguany, respectivament. Pel que respecta al tram del carrer Mallorca, situat entre els carrers Comte d’Urgell i Comte Borrell, els responsables de mobilitat estan estudiant diverses solucions tècniques per garantir el pas de l’itinerari ciclista per aquest punt.

El passat mes de març ja va entrar en funcionament el carril bici del carrer Mallorca, entre el carrer del Clot i el carrer Cartagena. Aquest nou carril bici segregat i unidireccional discorre per la banda mar del carrer i uneix el carril bici procedent del carrer Clot amb el tram del carril bici del carrer Mallorca que ja estava en funcionament, entre Cartagena i el passeig de Sant Joan. Un cop finalitzin les obres d’aquests dos nous trams que ara han començat, Barcelona sumarà un nou eix horitzontal d’infraestructura ciclista que travessarà la ciutat en sentit Llobregat, unint els barris de Sant Andreu, la Sagrera, la Sagrada Família i altra barris de l’Eixample amb l’estació de Sants, a través de tota la trama Cerdà de la ciutat.

 

Altres intervencions

En paral·lel, aquest mes de setembre també està previst que comencin les obres del carril bici situat al carrer Ramon Trias Fargas, entre el carrer Salvador Espriu i el passeig Marítim; i de la seva continuació pel passeig Marítim, entre el carrer Ramon Trias Fargas i el carrer Trelawny. Els treballs es preveu que acabin cap a finals del mes d’octubre. El nou carril serà unidireccional i se situarà a la banda esquerre de la circulació.

I aquests propers dies han de finalitzar les obres del carril bici del passeig Maragall (entre el carrer Conca i la plaça Maragall), el carrer Freser (entre el carrer Independència el passeig Maragall) i el carrer de Rosselló (entre el carrer de los Castillejos i el carrer Independència). En el cas del passeig Maragall es fan dos carrils bici unidireccionals segregats a cada costat de la calçada i adjacents a vorera, per cada sentit de circulació. Al carrer Freser es construeix un carril bici unidireccional segregat i s’amplia la vorera del costat mar, deixant un únic carril per a la circulació de vehicles; i, finalment, al carrer de Rosselló es fa un carril bici unidireccional pel costat muntanya on fins ara hi havia un cordó de serveis. El tram del carril bici del passeig de Maragall enllaçarà amb els carrils dels carrers de la Indústria, Sant Antoni Maria Claret, Teodor Llorente i Olesa.

Aquest semestre també hauran d’acabar les obres del carril bici de la Gran Via de les Corts Catalanes, entre la plaça d’Espanya i el carrer Mineria; i les del tram de la Gran Via entre el carrer Mineria i la plaça Cerdà. Aquí es duen a terme obres d’implantació de carrils bici als laterals de la Gran Via per substituir el carril bici bidireccional que circula per la vorera del costat Sants de la Gran Via.

Paraules clau

carrer Mallorca/ infraestructura ciclista/ mobilitat/