Aprovat el projecte executiu del nou carril bici del passeig de Joan de Borbó : Servei de Premsa

Aprovat el projecte executiu del nou carril bici del passeig de Joan de Borbó

29/10/2023Temps estimat de lectura: 2 minuts

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament el projecte executiu per a implantar un nou carril bici al passeig de Joan de Borbó Comte de Barcelona, en el tram comprès entre els carrers de Ginebra i de l’Escar, al districte de Ciutat Vella. Les obres està previst que s’iniciïn a principis d’any i que tinguin una durada de cinc mesos.

D’aquesta manera Barcelona passarà a sumar un nou tram d’infraestructura ciclista en aquest àmbit que, posteriorment, permetrà enllaçar la ciutat amb la façana marítima a través dels futurs carrils bici de la Via Laietana i del passeig de Picasso. El nou itinerari ciclista, inclòs en l’àmbit del port, s’afegirà als carrils bici ja existents en aquesta zona i que  estan situats al passeig de Colom, a l’avinguda del Marquès de l’Argentera, al passeig de Circumval·lació, al carrer del doctor Aiguader i al passeig Marítim. Amb aquest nou eix es pretén alliberar el passeig més proper al port del pas d’aquest vehicles evitant conflictes de convivència amb els vianants.

El projecte aprovat preveu que en aquest tram s’implanti un nou carril bici bidireccional ubicat a la calçada, al costat de la vorera de la banda del port. El nou carril tindrà una amplada de 3,5 metres i comptarà amb 0,5 metres més on s’hi inclouran les peces separadores. La nova infraestructura ciclista comptarà amb semaforització i senyalització específica i conviurà amb 2 parades de bus amb plataforma, on els ciclistes hauran de cedir la prioritat als vianants en el moment de la pujada i la baixada de l’autobús. El disseny d’aquestes plataformes és similar a les que ja existeixen en altres carrils bici de la ciutat. El projecte també  inclou la millora dels passos de vianants, el canvi dels reguladors semafòrics existents, el desplaçament d’un punt de càrrega de motos elèctriques i d’una columna d’enllumenat així com els ajustos en la xarxa d’embornals.

Un cop finalitzin les obres, la configuració de la calçada passarà a ser la següent: la secció en sentit mar inclourà un carril bici bidireccional, un carril bus i un carril de circulació. En sentit ciutat, en el tram comprès entre el carrer de l’Escar i el carrer de Pepe Rubianes hi haurà un cordó de serveis, un carril bus i un carril de circulació; i en el tram situat entre el carrer de Pepe Rubianes i el carrer de Ginebra, un carril bus i dos carrils de circulació.

 

 

El Govern municipal segueix treballant per incrementar la infraestructura ciclista de la ciutat i fer-la més connectada i més segura, garantint espais específics per a la circulació en bicicleta per Barcelona. L’aposta s’emmarca en els objectius que fixa el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2024 i que determina la necessitat de fomentar la mobilitat a peu, en transport públic i en bicicleta.

 

Paraules clau

carril bici/ Ciutat Vella/ passeig de Joan de Borbó/