S’inicien les obres per baixar a la calçada el carril bici del Pont del Treball, al districte de Sant Andreu : Servei de Premsa

S’inicien les obres per baixar a la calçada el carril bici del Pont del Treball, al districte de Sant Andreu

18/12/2023Temps estimat de lectura: 1 minut

Avui s’han iniciat els treballs per baixar de vorera a calçada l’actual carril bici del Pont del Treball Digne, al districte de Sant Andreu.

Amb la intervenció que avui comença, s’eliminarà l’actual carril bici, ubicat a la vorera banda nord i es traslladarà a la calçada. La secció actual del carrer del Pont del Treball és d’un carril en sentit Sant Martí i de dos carrils en sentit Sant Andreu. Amb la incorporació del carril bici passarà a comptar amb un carril de circulació per sentit i un carril bici bidireccional i segregat, situat al costat Besòs.

Les tasques que ara s’inicien inclouran la senyalització vertical del carril bici, la col·locació de peces separadores de cautxú a tot el tram, l’actualització dels elements semafòrics, amb la inclusió d’un semàfor exclusiu per a bicis a la cruïlla amb el carrer de Berenguer de Palou, i l’esborrat de la pintura de l’actual carril bici situat a la vorera.

La intervenció permetrà que els vianants recuperin la vorera, el que era una demanda veïnal, eliminant possibles conflictes de convivència entre els ciclistes i les persones que van a peu.

Es preveu que les obres impliquin afectacions puntuals als carrils de circulació que s’aniran delimitant a mesura que avancin els treballs. Quan es facin les tasques d’esborrat del carril bici de la vorera, aquesta quedarà totalment restringida al pas. Es preveu que els treballs finalitzin el divendres vinent.

Paraules clau

Pont del Treball Digne/ Sant Andreu/ Sant Martí/