L’Ajuntament i la Fundació ”la Caixa” subvencionen catorze projectes de recerca i innovació : Servei de Premsa

L’Ajuntament i la Fundació ”la Caixa” subvencionen catorze projectes de recerca i innovació

10/01/2024Temps estimat de lectura: 7 minuts

L’Ajuntament de Barcelona i la Fundació ”la Caixa” han presentat avui els catorze projectes de recerca i innovació que rebran les subvencions de la convocatòria 2023.

Els catorze projectes subvencionats aporten solucions innovadores als reptes urbans plantejats, sobre la salut comunitària i la sostenibilitat i el canvi climàtic, i es repartiran els 2M€ amb què estava dotada aquesta convocatòria (1.200.000 euros els aporta l’Ajuntament de Barcelona i 800.000 euros la Fundació ”la Caixa”).

 

 

 

Amb aquesta convocatòria s’arriba a la quarta edició d’aquestes subvencions, fruit de successius convenis de col·laboració firmats entre totes dues institucions, i que es remunten al 2019. L’objectiu és incrementar la col·laboració público-privada en projectes de recerca que tinguin impacte a la ciutat.

L’acte de lliurament s’ha fet al Saló de Cròniques i hi ha assistit el tinent d’alcaldia d’Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme, Jordi Valls, i el director de l’Àrea de Relacions amb Institucions d’Investigació i Salut de la Fundació ”la Caixa”, Ignasi López.

 

14 projectes amb 34 entitats implicades

Els projectes que rebran aquestes ajudes han estat els que han rebut millor puntuació entre els 51 projectes que s’hi van presentar. Se centren en una de les dues temàtiques que es van proposar per aquesta convocatòria: Salut comunitària (categoria A en el quadre adjunt) o Sostenibilitat i canvi climàtic (categoria B).

Els 14 projectes subvencionats impliquen un total de 34 entitats, atenent a un dels objectius de la convocatòria que era buscar sinergies entre diferents centres i equips investigadors. 7 dels projectes estan liderats per una Universitat i 7 per un Centre de Recerca.

 

 

Els objectius principals de cadascun dels projectes són els següents:

 

 1. Endometriosi, educació i salut (ENDO-HEALTH)

L’objectiu del projecte és augmentar el coneixement i la conscienciació de l’endometriosi. Per fer-ho, es busca implementar un nou model d’atenció per a les pacients a l’Hospital Clínic Barcelona, una campanya d’educació sanitària dirigida a les estudiants i una anàlisi de l’impacte econòmic que detalla el cost de l’assistència sanitària i social. Entitat líder: Hospital Clínic Barcelona – Servei de Ginecologia + Observatori d’Experiència Pacient. Projecte en col•laboració amb l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i l’Associació d’Afectades d’Endometriosi de Catalunya (ENDOCAT).

 

 1. Sostenibilitat urbana i comerç de proximitat a Barcelona (URBANSOSTEN-LOCALRETAIL)

En el context de la ciutat dels 15 minuts que sorgeix en la lluita contra el canvi climàtic, el projecte analitza la relació entre ciutat, sostenibilitat i comerç de proximitat per afavorir polítiques comercials concretes que ajudin a mantenir l’heterogeneïtat d’usos de la ciutat, part de la identitat i cultura de Barcelona. El projecte té com a primer objectiu entendre els canvis dels principals eixos comercials de Barcelona a partir de la seva relació amb l’estructura socioeconòmica, els circuits de l’economia urbana i l’espai públic. En segon lloc busca generar noves idees i respostes innovadores que permetin entendre i dissenyar millors polítiques urbanes i comercials. Entitat líder: Universitat de Barcelona. Projecte en col•laboració amb la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

 

 1. De l’Euro al Joule (EUR2J)

El present projecte vol incrementar els processos de formació i educació ciutadana en el camp de la transició energètica que posi en valor l’estalvi i l’eficiència energètica. Es realitzarà mitjançant l’ús d’eines de la ciència dels sistemes complexos per tal d’estudiar i entendre com les dinàmiques de transmissió social condicionen, entre la ciutadania, l’adquisició de coneixements i l’adopció de nous hàbits/tecnologies, en el context de l’energia. Entitat líder: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Projecte en col•laboració amb la Universitat de les Illes Balears i la Fundació EURECAT.

 

 1. Robots i assistència social a la gent gran (FAILWATCH)

El projecte pretén promoure l’estudi de capacitats robòtiques socials innovadores amb un potencial important en l’àmbit mèdic. El seu objectiu principal és investigar la viabilitat de l’ús d’un robot social en l’avaluació de diferents paràmetres rellevants per la valoració de les capacitats intrínseques i la fragilitat d’un pacient, per tal d’optimitzar la recollida de dades que permetin una millor assistència mèdica. Entitat líder del projecte: Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI, CSIC-UPC). Projecte en col•laboració amb el Parc Sanitari Pere Virgili i Grup Saltó, Intelligent Technology.

 

 1. Urbanisme i salut mental de les persones grans (UBRAIN)

UBRAIN té l’objectiu de proporcionar evidències científiques sobre la relació entre l’urbanisme i la salut cerebral i cognitiva de les persones grans, i d’aquelles que presenten un deteriorament cognitiu o demència. D’aquesta manera, s’espera que l’estudi visualitzi Barcelona com una ciutat pionera en proporcionar evidències sobre l’impacte de les ciutats en l’envelliment saludable i patològic. Entitat líder: Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). Projecte amb col•laboració amb Hospital Clínic i l’Hospital de Sant Pau.

 

 1. Pobresa nutricional i salut (PANIS)

El projecte té l’objectiu d’identificar barris, llars i grups socials vulnerables en termes de pobresa econòmica, alimentària i de salut a Barcelona. Aquesta identificació permetrà dissenyar programes d’incidència en alimentació saludable i sostenible adequats i adaptats a la realitat socioeconòmica de cada barri. Entitat líder: Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Projecte amb col•laboració amb la Universitat de Barcelona, l’Institut Metròpoli i UpSocial SL.

 

 1. Diagnòstic d’ETS amb nanotecnologia òptica (DIGITS)

El projecte DIGITS vol contribuir a posar solució al repte de les ETS introduint una nova tecnologia de diagnòstic ràpid i fiable que permeti la detecció primerenca d’aquests patògens a qualsevol lloc, de forma no invasiva, i proporcionant resultats en temps real. Entitat líder: Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2). Projecte en col•laboració amb l’Hospital Vall d’Hebron, Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CEJAS).

 

 1. Ciutats actives i saludables; persones amb patologies cròniques (+ÀCTIU)

L’objectiu del projecte +ÀCTIU és analitzar, adaptar i dissenyar un nou model de ciutat amb entorns urbans més saludables i actius per combatre el sedentarisme. A través de la pràctica de l’activitat física, es configurarà un equip de professionals de la salut, l’urbanisme i ciutadania en general (especialment amb patologies cròniques) per planificar aquest nou entorn urbà. Entitat líder: Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). Projecte en col•laboració amb la Universitat Ramon Llull (URL) i Healthy Cities.

 

 1. Barcelona, Metròpolis d’Acollida Climàtica (BAMAC)

El projecte té l’objectiu d’analitzar la posició de les grans ciutats com Barcelona en la protecció de les persones que es veuen forçades a emigrar com a resultat del canvi climàtic. Es vol realitzar un anàlisi sistèmic del marc normatiu de Barcelona per a identificar obstacles i possibilitats en la protecció de les persones migrades per raons ambientals, analitzar el marc conceptual de les migracions ambientals i fomentar la col·laboració i el diàleg entre la comunitat científica, la societat civil i les metròpolis internacionals. Entitat líder: Observatori de Dret Públic (IDP – Barcelona). Projecte en col•laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) i l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC).

 

 1. Repartiment de paquets amb vehicles autònoms (BotNet)

L’objectiu d’aquest projecte és obtenir un model de repartiment de paquets autònom, que inclogui la navegació del robot i una interfície que permeti la interacció correcte entre el vehicle autònom i els vianants. També s’avaluarà la seva integració a la ciutat, així com el grau d’acceptació de la tecnologia. Entitat líder: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Projecte en col•laboració amb el Centre d’innovació i Tecnologia i VAIVE Logistics.

 

 1. Salut mental, medicació, drets i ciutadania (GCM-BCN)

El projecte busca analitzar a través d’una prova pilot l’efecte de la intervenció des de la Guia per a la Gestió Col·laborativa de la Medicació (GCM) sobre l’autonomia personal, la sostenibilitat i la satisfacció amb els tractament i serveis de salut mental. Entitat líder: Universitat de Barcelona (UB). Projecte en col•laboració amb la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), l’Associació Centre d’Higiene Mental  Nou Barris, la Fundació Sanitària Sant Pere Claver i l’Asociación Sociocultural Radio Nikosia.

 

 1. Impacte de la contaminació ambiental a la salut cerebral (environMENTALment)

L’objectiu principal del projecte environMENTALment és avaluar l’efecte de determinades exposicions ambientals urbanes en biomarcadors de neurodegeneració i d’envelliment que indiquin signes subtils de deteriorament accelerat, i així com determinar en quina mesura aquesta afectació depèn de la genètica dels individus. Entitat líder: Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC). Projecte en col•laboració amb l’Institut de Salut Global (ISGlobal) i el Centre de Regulació Genòmica (CRG).

 

 1. Exposició humana del cautxú dels pneumàtics (CIRCULATE)

CIRCULATE té com a objectiu fer un primer diagnòstic participatiu i estructurat mitjançant la ciència ciutadana i la innovació social, sobre les concertacions ambientals d’additius del cautxú dels pneumàtics (ACPs) i l’exposició humana en un ambient urbà. Entitat líder: Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC). Projecte en col•laboració amb l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), LICHEN Innovación Social, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

 

 1. Millora de la biodiversitat del sòl de Barcelona (MICROCOSMOS BCN)

El projecte MICROCOSMOS BCN conformarà una eina de recerca que permetrà explorar diferents escenaris d’escalfament global i bioremediació en sòls urbans, per tal de fer més resilients els ecosistemes locals al canvi climàtic. A més aportarà una nova instal·lació experimental i de divulgació científica al Museu de Ciències Naturals, dins de la iniciativa de la Ciutadella del Coneixement. Entitat líder: Universitat Pompeu Fabra. Projecte amb col•laboració de la Universidad de Alicante i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

 

Els equips d’investigadors i investigadores disposen de 18 mesos per desenvolupar els projectes.

Paraules clau

fundació la caixa/ innovació/ recerca/ subvencions/