Barcelona impulsarà aquest mandat la regeneració de 897 habitatges del barri del Besòs i el Maresme : Servei de Premsa

Barcelona impulsarà aquest mandat la regeneració de 897 habitatges del barri del Besòs i el Maresme

12/01/2024Temps estimat de lectura: 2 minuts

El programa de regeneració urbana al barri del Besòs i el Maresme avança. L’Ajuntament està tirant endavant en aquest àmbit del districte de Sant Martí una estratègia per millorar les condicions d’habitabilitat urbana i de l’entorn, amb un caràcter integral i dirigit a reduir les vulnerabilitats de qualitat de vida a la ciutat i reforçar la resiliència social. Una de les actuacions importants ha estat la campanya d’inspeccions duta a terme pel consistori a un mostreig representatiu dels edificis residencials del barri per detectar-hi incidències i patologies i, a partir dels resultats, determinar les actuacions a fer-hi per regenerar-los. Ara, un cop completada la campanya, el Govern municipal n’ha compartit la diagnosi amb els veïns i veïnes i entitats i els grups municipals, així com les línies d’actuació previstes a partir d’ara.

L’àmbit de regeneració urbana definit pel consistori al Besòs i el Maresme abasta una superfície de 32,6 hectàrees, delimitada pels carrers de Llull al sud-est, rambla Prim al sud-oest, Bernat Metge al nord-oest i pel terme municipal de Sant Adrià de Besòs al nord-est. Inclou un total de 86 blocs amb 203 comunitats i 4.598 habitatges. Partint d’aquesta realitat, les inspeccions s’han centrat en aquelles tipologies de blocs amb més concentració d’habitatges, i que són les més presents dins l’àmbit, per obtenir una diagnosi representativa global i ha inclòs un total de 45 comunitats i 1.008 habitatges.

Paral·lelament, s’ha portat terme una prova pilot dins d’aquest pla de regeneració urbana per rehabilitar 10 finques. A dia d’avui ja s’ha completat la primera, al carrer de Messina, 11, al barri del Besòs. Se n’ha millorat l’estructura i l’aïllament, s’hi ha col·locat un ascensor i s’hi han obert finestres i construït balcons, i s’ha comptat amb finançament dels fons Next Generation.

[…]

 

Descarregat tota la nota de premsa (PDF)

Paraules clau

Besòs i el Maresme/