S’inicien les obres per implantar un nou carril bici al passeig de Joan de Borbó : Servei de Premsa

S’inicien les obres per implantar un nou carril bici al passeig de Joan de Borbó

15/01/2024Temps estimat de lectura: 3 minuts

Avui comencen els treballs per implantar un nou carril bici al passeig de Joan de Borbó Comte de Barcelona, en el tram comprès entre els carrers de Ginebra i de l’Escar, al districte de Ciutat Vella. Està previst que les obres tinguin una durada de cinc mesos.

El nou carril serà bidireccional i estarà ubicat a la calçada, al costat de la vorera de la banda del port. Tindrà una amplada de 3,5 metres i comptarà amb 0,5 metres més on s’inclouran les peces separadores. La nova infraestructura ciclista tindrà semaforització i senyalització específica i conviurà amb 2 parades de bus amb plataforma, on els ciclistes hauran de cedir la prioritat als vianants en el moment de la pujada i la baixada de l’autobús.

Les obres que avui s’inicien també inclouran la millora dels passos de vianants, el canvi dels reguladors semafòrics existents, el desplaçament d’un punt de càrrega de motos elèctriques i d’una columna d’enllumenat així com els ajustos en la xarxa d’embornals.

Els treballs es duran a terme per fases. A partir d’avui, i fins al mes de febrer, es durà a terme la reconfiguració de la illeta situada davant del Museu d’Història de Catalunya. Les tasques comportaran l’ocupació d’un carril de circulació per sentit. D’aquesta manera, en sentit mar es mantindrà habilitat un carril de circulació i en sentit muntanya, es mantindran dos carrils de circulació i un carril bus, afectant, en aquest cas, el cordó de serveis i una zona de taxis. A partir del mes de febrer s’iniciarà la següent fase del carril bici, que implicarà també la creació de zones de refugi als passos de vianants i l’execució de plataformes de formigó a les parades de bus. Aquests treballs implicaran l’ocupació dels dos carrils de circulació en sentit mar i de la mitgera. Mentre s’executin les obres i aquest àmbit estigui ocupat es garantirà en tot moment un mínim d’un carril de circulació per sentit.

Un cop finalitzin les obres, la configuració de la calçada passarà a ser la següent: la secció en sentit mar inclourà un carril bici bidireccional, un carril bus i un carril de circulació. En sentit ciutat, en el tram comprès entre el carrer de l’Escar i el carrer de Pepe Rubianes hi haurà un cordó de serveis, un carril bus i un carril de circulació; i en el tram situat entre el carrer de Pepe Rubianes i el carrer de Ginebra, un carril bus i dos carrils de circulació.

D’aquesta manera Barcelona passarà a sumar un nou tram d’infraestructura ciclista en aquest àmbit que, posteriorment, permetrà enllaçar la ciutat amb la façana marítima a través dels futurs carrils bici de la Via Laietana i del passeig de Picasso. El nou itinerari ciclista, inclòs en l’àmbit del port, s’afegirà als carrils bici ja existents en aquesta zona i que estan situats al passeig de Colom, a l’avinguda del Marquès de l’Argentera, al passeig de la Circumval·lació, al carrer del doctor Aiguader i al passeig Marítim. Amb aquest nou eix es pretén alliberar el passeig més proper al port del pas d’aquests vehicles, evitant conflictes de convivència amb els vianants.

Paraules clau

carril bici/ passeig de Joan de Borbó/