Afectacions a la mobilitat els propers caps de setmana per les obres del Pont de Santander : Servei de Premsa

Afectacions a la mobilitat els propers caps de setmana per les obres del Pont de Santander

09/02/2024Temps estimat de lectura: 3 minuts

Les obres de millora del pont continuen avançant amb l’objectiu d’ampliar-lo per tots dos costats i millorar la connexió entre els districtes de de Sant Andreu i Sant Martí. Concretament les properes setmanes es faran tasques de pavimentació i senyalització horitzontal als carrers de Santander, Jaume Brossa, Via Trajana, passeig de la Verneda i als carrers del Cànem i Terç de la Mare de Deu de Montserrat. També es col•locaran les barreres de seguretat i l’enllumenat a la part del pont.

Aquesta setmana ja s’ha dut a  terme l’ocupació d’un carril de circulació però les afectacions més importants es produiran els caps de setmana del 10 i 11 i el del 17 i 18 de febrer.

 

Tall del carrer de Santander entre el carrer de Ca n’Oliva i Via Trajana el cap de setmana del 10 i 11 de febrer

Durant aquestes dues jornades es farà un tall total del carrer de Santander, amb un primer tall a les cruïlles amb el carrer de Ca n’Oliva i via Trajana, amb pas exclusiu per autobusos i ambulàncies, i un segon tall a la rotonda de la rambla de Prim amb el carrer de Santander.

El trànsit es desviarà per la rambla de Prim i la via Trajana per banda muntanya i per la rambla de Prim, el carrer de Binèfar i la via Trajana per banda mar. El gir a la dreta des del carrer de Ca n’Oliva, així com els girs des de via Trajana cap al carrer de Santander en sentit Llobregat quedaran prohibits. Els passos de vianants de l’entorn també restaran tallats.

 

Tall total del pont del carrer de Santander el cap de setmana del 17 i 18 de febrer

Durant aquest cap de setmana es tallarà totalment la circulació de vehicles pel pont del carrer de Santander, a causa dels treballs de fressat i aglomerat.

En sentit Llobregat es produirà el tall entre el carrer de Balmes (de Sant Adrià de Besòs) i la via Trajana. El desviament es realitzarà pel mateix carrer de Balmes de Sant Adrià de Besòs, les rambles de Guipúscoa i Prim i el carrer de Santander.

En sentit Besòs el tall es situarà entre la via Trajana i el carrer de Balmes (Sant Adrià de Besòs). El desviament es farà per les rambles de Prim i Guipúscoa i els carrers de Verneda, Jovellanos i Balmes de nou. El pas serà exclusiu per a veïnat i serveis.

Els talls afectaran les línies de bus 60 B21, B24 i N8 i quedaran anul•lades les parades 9748 (carrer de Santander en sentit Llobregat), 3684 i 3678 (via Trajana en sentit mar)

Finalment, dilluns 19 de febrer, els treballs de fressat i aglomerat en el tram entre el carrer de Santander i els carrers del Cànem i Terç de la Mare de Déu de Montserrat comportaran la reducció a un únic carril de circulació per sentit.

Està previst que les obres finalitzin a finals de març vinent. Amb la intervenció, el que fins ara havia estat un mur entre els districtes de Sant Andreu i Sant Martí passarà a ser un nou pont accessible, segur i permeable que promourà l’anar a peu i en bicicleta i farà de ròtula entre barris. El pont de Santander tindrà voreres d’entre 3,3 i 4,5 metres –l’amplada variarà segons l’àmbit–, un carril bici unidireccional a cada banda i un carril de circulació per sentit. A més, es reduirà sensiblement el pendent actual del carrer per fer-lo accessible, amb un pendent màxim del 6%. I es plantarà una cinquantena d’arbres nous i parterres en tota l’actuació, s’incorporarà mobiliari urbà, es renovarà la xarxa d’enllumenat i semàfors, la xarxa de reg i els serveis, es millorarà el drenatge de les aigües pluvials i s’instal·laran punts wifi.

Paraules clau

afectacions/ mobilitat/ pont de santander/