[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] Barcelona registra la taxa d’atur més baixa dels últims 16 anys : Servei de Premsa

[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] Barcelona registra la taxa d’atur més baixa dels últims 16 anys

10/02/2024Temps estimat de lectura: 3 minuts

Els resultats del quart trimestre del 2023 de l’Enquesta de Població Activa (EPA) marquen fites històriques a la ciutat de Barcelona, que ha vist reduir la taxa d’atur fins al 6,1%, la marca més baixa des de l’any 2007. La ciutat ha registrat, també, les taxes d’activitat específica (85%) i d’ocupació específica (79,8%) més altes de la seva sèrie històrica, que s’inicia l’any 2002.

“Aquestes dades exemplifiquen el dinamisme econòmic de Barcelona. Som una ciutat d’oportunitats, capaços de crear llocs de treball de qualitat i oferir opcions de futur a tots els ciutadans, però especialment a les dones i als joves. Les últimes dades mostren que tenim la taxa d’atur més baixa des del 2007, que era el període d’abans de la crisi financera i que, a més, la taxa d’ocupació està per sobre del 79%. És a dir, que quasi 8 de cada 10 persones en edat de treballar estan treballant en aquests moments”, destaca el tinent d’alcaldia d’Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme, Jordi Valls.

La taxa d’activitat específica (de 16 a 64 anys) es va situar l’últim trimestre del 2023 en un 85%, una xifra clarament superior a la de Catalunya (79,3%) i a la d’Espanya (76%) i que ha crescut 0,9 punts percentuals en relació al trimestre anterior (sis punts si es fa la comparació interanual).

La taxa d’ocupació específica (de 16 a 64 anys) ha registrat un creixement trimestral d’1,9 punts a la ciutat fins arribar al 79,8% i aquesta dada contrasta amb la lleugera reducció que ha experimentat al conjunt de Catalunya i a l’Estat (-0,4 i -0,3, respectivament). En termes interanuals, el creixement a Barcelona ha sigut encara més pronunciat, de 8 punts, segons l’informe que elabora el Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia i Promoció Econòmica de l’Ajuntament en base a les dades de l’EPA difoses per l’Oficina Municipal de Dades (OMD).

Per sexes, la taxa d’ocupació femenina assoleix, també, el valor més alt de la sèrie històrica (77,9%) i supera gairebé en nou punts la del quart trimestre del 2022. I la masculina iguala el màxim que va registrar el 2005 (82%), 7,2 punts per sobre de la de l’any passat.

 

La taxa d’atur de la ciutat, al nivell de la mitjana de la UE

L’última EPA recull una dada molt rellevant pel que fa a la taxa d’atur a la ciutat, que ha baixat fins al 6,1%. Aquesta és una dada altre cop més positiva que la de Catalunya (9% de taxa d’atur) i que la del conjunt de l’Estat (11,8%). Si es fa la comparació amb el trimestre anterior, l’atur a Barcelona s’ha reduït en 1,3 punts. I si es compara amb la dada de l’any passat, la baixada és de tres punts. La reducció interanual és més  moderada a Catalunya (-0,9 punts) i a Espanya (-1,1 punts).  La taxa d’atur femenina se situa en el 6,3%, només 0,4 punts per sobre de la masculina (5,9%), uns valors propers als mínims de la sèrie històrica. Pel que fa a la taxa d’atur juvenil, se situa a la ciutat en un 21,2% de la població activa d’entre 16 i 24 anys, una xifra 3,5 punts més baixa que la de fa un any.

Amb aquests resultats, la taxa d’ocupació i d’activitat a la ciutat es mantenen clarament per sobre de les de la Unió Europea i la d’atur queda pràcticament igual que la de la mitjana de la UE (6,0%).

En xifres absolutes, la població activa a Barcelona es comptabilitza en 918.200 persones, de les quals 863.300 estan ocupades i 54.900 en situació d’atur. I en termes interanuals es registra un creixement del 20,9% de la població activa i del 24,9% de la població ocupada i una baixada del 19,4% de la població aturada.

 

Paraules clau

enquesta de publació activa/ ocupació/