Barcelona acorda crear una comissió d’estudi per fomentar el català en l’entorn digital i en formats tecnològics i promoure’l entre el jovent : Servei de Premsa

Barcelona acorda crear una comissió d’estudi per fomentar el català en l’entorn digital i en formats tecnològics i promoure’l entre el jovent

23/02/2024Temps estimat de lectura: 3 minuts

El Plenari del Consell Municipal ha aprovat avui amb el vot favorable del Govern municipal, Junts per Catalunya (Trias per Barcelona), Barcelona en Comú i ERC i el vot contrari de PP i VOX, una proposta per crear una comissió no permanent d’estudi per fomentar la presència del català en l’entorn digital i en els nous formats tecnològics, i promoure així l’ús de la llengua catalana entre els i les joves de la ciutat.

D’acord amb la iniciativa presentada, l’objecte d’aquesta comissió serà estudiar, d’una banda, la situació actual de la llengua catalana en l’àmbit digital, així com l’ús social que en fan els i les joves de la ciutat. I d’altra banda, estudiar l’estratègia municipal que l’Ajuntament de Barcelona pot dur a terme per revertir la situació actual i oferir propostes d’acció per promoure l’ús del català en els entorns digitals i especialment entre la gent jove. La comissió comptarà amb la participació d’especialistes dels diferents sectors concernits per dotar-ne d’expertesa els continguts.

Pel que fa al contingut, aquesta comissió d’estudi analitzarà els següents aspectes per extreure les seves conclusions:

La comissió no permanent estarà formada per dos/dues regidors/regidores de cadascun  dels grups municipals.

Se celebraran 5 sessions en l’àmbit de la pròpia comissió: La primera sessió serà la de constitució de la Comissió on s’aprovaran les normes de funcionament i el calendari de treball. Les sessions 2a, 3a, i 4a inclouran la presentació d’un informe de govern sobre el tema a tractar, les compareixences dels experts i les intervencions dels grups municipals. I la sessió 5a serà la de conclusions, on es presentarà l’informe i hi intervindran els grups municipals.

La comissió, que estarà presidida per la regidora del grup muncipal d’ERC Elisenda Alamany, i la vicepresidenta de la qual serà la regidora del PSC Maria Eugènia Gay, prendrà els acords per majoria ponderada, les seves sessions tindran caràcter públic i podrà requerir la presència de les persones que consideri adients per al compliment de la seva comesa, d’acord amb els criteris anàlegs establerts a l’article 39 ter del ROM. Finalment, la comissió no permanent d’estudi s’extingirà automàticament un cop celebrada la sessió de conclusions.

Paraules clau

català/ digital/ foment/ joves/