L’Ajuntament impulsa una comissió d’estudi sobre multirreincidència : Servei de Premsa

L’Ajuntament impulsa una comissió d’estudi sobre multirreincidència

23/02/2024Temps estimat de lectura: 2 minuts

El Plenari del Consell Municipal ha aprovat a instàncies del govern municipal, i amb el suport de tots els grups, la creació d’una comissió no permanent d’estudi per tal d’analitzar la reformes legislatives i altres mesures organitzatives a proposar per a fer front a la multireincidència delictiva, sobretot en els casos de delictes lleus, i aconseguir que els procediment judicials corresponents es portin a terme en els terminis legalment previstos.

La comissió, que estarà integrada per dos/dues regidors/es de cadascun dels grups municipals, tindrà l’objectiu d’estudiar les reformes legislatives que cal impulsar per a poder cobrir dos objectius: reduir dràsticament el fenomen de la delinqüència multireincident vinculada sobretot a la comissió de determinats il·lícits penals (furts, robatoris amb intimidació), i aconseguir l’enjudiciament dels delictes lleus en els terminis previstos per la Llei.

La implementació d’aquestes reformes legislatives, que afectarien bàsicament al Codi Penal i a la Llei d’Enjudiciament Criminal, així com la planta judicial, són fonamentals per a aconseguir la reducció tant de la taxa de criminalitat, com de la percepció d’inseguretat per part de la ciutadania. La comissió també analitzarà experiències comparades i impactes urbans, socials i econòmics de la multireincidència.

La lluita contra la multirreincidència és un dels reptes de seguretat de la ciutat. Durant l’any passat, segons les dades presentades a la última Junta Local de seguretat, s’han detectat 526 persones catalogades com a multi reincidents, als quals se’ls ha  imputat un total de 6.169 fets, principalment furts i robatoris violents a la via pública.

Aquest nou mecanisme de participació analitzarà en el decurs de cinc sessions de treball el fenomen de la multirreincidència i la última de les sessions es presentarà un informe amb propostes que tinguin el màxim consens.

Paraules clau

legislació/ multireincidència/ reforma/