Llum verda a ajustos al pla d’usos del carrer Gran de Sant Andreu per flexibilitzar la implantació d’activitats : Servei de Premsa

Llum verda a ajustos al pla d’usos del carrer Gran de Sant Andreu per flexibilitzar la implantació d’activitats

23/02/2024Temps estimat de lectura: 3 minuts

El Plenari del Consell Municipal ha aprovat definitivament aquest divendres modificar el pla d’usos del carrer Gran de Sant Andreu per tal de flexibilitzar el comerç. Aquesta modificació puntual permet ajustar el pla a les necessitats actuals fruit de les demandes dels comerciants i el veïnat a través d’una millora en la regulació per simplificar les restriccions d’algunes activitats. El pla ha tirat endavant amb els vots a favor del Govern municipal, Junts per Catalunya (Trias per Barcelona), Barcelona en Comú, ERC i PP i l’abstenció de VOX.

En concret, se simplifiquen les condicions d’implantació per a les activitats regulades i s’eliminen les restriccions a especialistes alimentaris i polivalents alimentaris, així com en el lloguer de bicicletes.

 

Quatre anys de vigència

El Pla especial urbanístic d’ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris, serveis turístics i altres activitats a l’entorn del carrer Gran de Sant Andreu es va aprovar definitivament el 25 d’octubre del 2019 al plenari municipal sense cap vot en contra. Després de quatre anys vigent i amb la reurbanització del carrer que va motivar la regulació actual ja consolidada, s’ha posat de manifest la necessitat d’ajustar la regulació d’algunes tipologies d’activitat, amb l’objectiu de mantenir l’habitabilitat i qualitat de vida del veïnat, la convivència, el model urbà, l’equilibri d’usos i la qualitat ambiental.

L’àmbit del pla abasta les parcel·les amb façana al carrer Gran de Sant Andreu (entre el Passeig de Santa Coloma i el carrer de Rovira i Virgili), al carrer del Mercat, a la plaça Comerç i a la porxada de la plaça del Mercadal. L’equilibri d’usos al carrer Gran de Sant Andreu es manté gairebé en les mateixes proporcions, ja que el nombre de llicències regulades pràcticament no ha variat des de 2019. La incidència de noves activitats de pública concurrència i comerç alimentari ha estat baixa i no s’ha detectat cap nou impacte negatiu des del punt de vista tècnic ni des de la perspectiva del veïnat i les associacions.

 

 

A més a més, el pla s’adapta a les modificacions normatives que s’han produït en l’àmbit de ciutat i que afecten de manera directa alguns dels epígrafs regulats. Així, s’eliminen de la regulació els epígrafs de saló de joc, bingo i casinos (ja regulats pel pla especial de jocs d’atzar) i de plats preparats (previstos en el pla especial de repartiment a domicili), i s’actualitzen les definicions d’epígrafs que fan referència a la regulació en matèria hotelera i allotjaments turístics (adaptació al PEUAT 2021).

Així, el pla proposa simplificar les condicions d’implantació, que queden definides per un únic radi de densitat limitada i una condició de superfície màxima. En concret, s’elimina la condició de segon radi (200m) on com a màxim el pla de 2019 permetia 4.500 m2 superfície útil, considerant tots els epígrafs regulats excepte els admesos sense condicions.

En aquesta modificació s’ajusta la regulació de diverses activitats, que queden de la manera següent:

 

La resta de regulació és manté com al pla de 2019.

Paraules clau

Gran de Sant Andreu/