Llum verda als tràmits urbanístics per ubicar el centre de protonteràpia al Parc Sanitari Pere Virgili i per ampliar el CAP Larrard, a Gràcia : Servei de Premsa

Llum verda als tràmits urbanístics per ubicar el centre de protonteràpia al Parc Sanitari Pere Virgili i per ampliar el CAP Larrard, a Gràcia

23/02/2024Temps estimat de lectura: 3 minuts

El Plenari del Consell Municipal ha donat llum verda aquest divendres a dos plans urbanístics que faran possible la posada en marxa del centre de protonteràpia al Parc Sanitari Pere Virgili I l’ampliació del CAP Larrard, al districte de Gràcia. El vistiplau a aquests dos documents, tramitats per l’Ajuntament i impulsats pel Servei Català de la Salut, permetrà millorar els serveis i l’atenció sanitària dels veïns i veïnes de Gràcia i del conjunt de la ciutat.

D’una banda, també ha tirat endavant per unanimitat l’aprovació definitiva del Pla Especial d’ordenació del Parc Sanitari Pere Virgili (Antic Hospital Militar) de Barcelona per a la reordenació dels sòls corresponents a l’edifici Ponent-1 i el seu entorn immediat. El Pla Director d’espais del Parc Sanitari Pere Virgili contempla una reserva de 12.500 m2 per a espais d’usos hospitalaris i atenció sanitària. En el marc d’aquesta reserva, el Servei Català de la Salut té la intenció de portar a terme el Centre de Protonteràpia de Catalunya, un centre independent que donarà servei a tota la xarxa d’hospitals integrats en el sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

El Centre de Protonteràpia s’ubicarà a l’espai de reserva denominat Edifici Ponent-1, en la zona nord-est del Parc Sanitari Pere Virgili, entre els edificis Mestral i Tramuntana. La protonteràpia requereix d’unes instal•lacions amb unes especificitats concretes, per tant, el Pla especial d’ordenació permet que es reorganitzin les qualificacions vigents, es reordenin les condicions i paràmetres de l’edificació de l’edifici Ponent-1 i s’estableixi una nova edificació annexa anomenada edifici Búnquer, amb un sostre construïble d’aproximat de 5.600 m2.

El Centre de Protonteràpia ocuparà la planta soterrani, la planta baixa i la primera planta. A les plantes 2, 3 i 4 es traslladaran els serveis de l’EAIA, l’Hospital de Dia, l’Hospitalització a Domicili, el Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport i també s’hi ubicarà un àrea de recerca i innovació.

La incorporació dels dos aparells de protonteràpia suposarà una millora estratègica en la capacitat resolutiva del Sistema públic de salut, que emmarcat en l’àmbit de l’oncologia radioteràpica, pot assolir una projecció assistencial clau en el tractament amb radiació ionitzant, singularment i prioritàriament en el tractament en càncer infantil i adolescent, i en algunes indicacions de tumors d’adults.

 

Més salut de proximitat a Gràcia

D’altra banda, s’ha aprovat definitivament per unanimitat el Pla Especial Urbanístic i de Millora urbana per a la regulació del CAP Larrard, situat al número 79 de la Travessera de Dalt, que defineix els paràmetres d’ordenació i les condicions de l’edificació per garantir i possibilitar l’ampliació del centre sanitari i, en conseqüència, millorar l’atenció sanitària a la població oferint espais adequats de treball per a tota la plantilla de professionals.

L’ampliació del CAP Larrard dona resposta a la manca d’espai arran de l’ampliació de la cartera de serveis del centre i la incorporació del CUAP Gràcia a la primera planta de l’edifici. Aquest projecte d’ampliació preveu reformar 387 m2 actualment ja construïts, i permetrà ampliar la superfície del CAP en 370 m2, arribant a un total de gairebé 3.000 m2 de superfície útil.

Així, es preveu l’ampliació en alçada d’una planta a la part de darrera de l’equipament, i l’ocupació parcial del pati existent en planta baixa. Entre els nous espais que es crearan, destaquen la creació de dues noves consultes de medicina i dues d’infermeria, així com un nou box polivalent. També es crearà una nova sala de grups per a les tasques d’educació sanitària, i s’ampliarà l’àrea administrativa amb sis despatxos, tres sales de treball i una sala polivalent.

Paraules clau

CAP Larrard/ Gràcia/