El salari mitjà de les persones residents a Barcelona va ser de 33.837 euros bruts anuals l’any 2022 : Servei de Premsa

El salari mitjà de les persones residents a Barcelona va ser de 33.837 euros bruts anuals l’any 2022

24/02/2024Temps estimat de lectura: 3 minuts

El salari mitjà de les persones residents a Barcelona va ser de 33.837 euros bruts anuals l’any 2022. Així ho recull l’Informe anual Els Salaris a Barcelona 2022 que el Departament d’Anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona realitza a partir de la informació relativa als salaris provinent de la Mostra Continua de Vides Laborals (MCVL) i que s’acaba de penjar al nou portal de dades.

Amb una sèrie històrica de més de deu anys, la informació corresponent a les persones treballadores afiliades al règim general de la Seguretat Social, ofereix una visió de l’estructura salarial que es completa amb l’anàlisi de la bretxa salarial entre dones i homes, l’evolució de la capacitat adquisitiva dels salaris i d’altres aspectes com la mesura de la desigualtat salarial a la ciutat.

Així doncs, amb una mitjana de 33.837 euros bruts anuals l’any 2022, a Barcelona un sou mitjà era un 6,2% més elevat que el dels residents a l’Àrea Metropolitana i superior també al del conjunt de Catalunya (+15,4%) i Espanya (+26,4%). El salari/dia mitjà de la població barcelonina va ser de 106,30 euros bruts.

Els salaris mitjans s’han anat recuperant en termes nominals de l’impacte de la pandèmia amb un notable increment (+4,7% en relació el 2021). Tanmateix, el repunt de la inflació en 2022 va ser molt intens i els salaris mitjans en termes reals van retrocedir (-2,7%), amb una pèrdua de capacitat adquisitiva també respecte al nivell de prepandèmia de 2019 (-1,2%).

La bretxa salarial de gènere s’ha reduït en uns vuit punts percentuals al llarg de la darrera dècada, però el salari mitjà de les dones segueix sent un 17,1% inferior al dels homes. El salari mitjà de les dones va ser de 30.693 euros i el dels homes 37.006 euros el 2022. Aquesta reducció de la bretxa en l’última dècada obeeix al fet que les més baixes remuneracions mitjanes de les dones s’han vist més afavorides pels augments del Salari Mínim Interprofessional (SMI), reduint distàncies amb els salaris dels homes.

Els augments del SMI han afavorit també els joves i les diferències salarials intergeneracionals s’han reduït en el 2022. El grup d’edat dels més joves, de fins a 24 anys, amb salaris mitjans inferiors a la meitat de la mitjana, és el que registra l’increment salarial més intens en relació amb el 2021 (+9,4% nominal), aconseguint un lleuger augment de la capacitat adquisitiva (+1,7%) en el primer any de vigència de la darrera reforma laboral. Els salaris mitjans dels menors de 25 anys són també els que experimenten un repunt més intens en termes reals entre 2010 i 2022 (+28,4%) i presenten un guany de capacitat adquisitiva del 10,7% en relació amb el 2019.

 

Aquest i altres informes es poden trobar en el següent datastory https://portaldades.ajuntament.barcelona.cat/ca/report/mercat-de-treball

 

L’adreça del nou portal web on fer seguiment de totes publicacions de l’Oficina Municipal de Dades https://portaldades.ajuntament.barcelona.cat/ca

Paraules clau

salaris/