Aprovades les obres de millora de l’Espai 30 de la Nau Ivanow, al barri de la Sagrera : Servei de Premsa

Aprovades les obres de millora de l’Espai 30 de la Nau Ivanow, al barri de la Sagrera

25/02/2024Temps estimat de lectura: 3 minuts

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat les obres de millora de l’Espai 30 de la Nau Ivanow, al barri de la Sagrera, per tal de reformar, ampliar i millorar l’equipament que actualment funciona com a espai associatiu i cultural del barri. Les obres s’iniciaran el proper mes d’agost i s’allargaran dotze mesos amb un pressupost total de més de 2,4 milions d’euros.

 

 

Com a pas previ a l’inici de les obres, el Consell del Plenari Municipal ha provat aquest divendres el Pla especial urbanístic de millora urbana per a la regulació del l’Espai 30. L’actuació permetrà regular les condicions d’edificació del complex per tal de consolidar el seu ús com a espai cultural i associatiu. Es millorarà l’accessibilitat i s’adequaran els edificis i els espais a l’actual normativa, millorant el confort, la funcionalitat i les prestacions energètiques.

El conjunt edificat de l’Espai 30 està format per tres naus adossades industrials que formen part de l’antic conjunt de la Nau Ivanow. La parcel·la on se situa l’equipament té una forma trapezoidal, i una superfície aproximada de 1.075m². L’edificació ocupa la gran part de la parcel·la, deixant tres àmbits exteriors, un dels quals queda protegit per una tanca. L’edifici se situa als números 28-30 del carrer d’Hondures, on s’ubicarà la nova porta d’accés principal a l’Espai 30.

Les naus Guillot, Abaco i Ion fan 11,2 metres d’amplada per 29 de llargada cadascuna, d’una sola alçada principal amb altells intermedis totes elles. Actualment, aquest equipament és gestionat per entitats del barri dedicades a l’associacionisme cultural i social, amb l’objectiu d’enriquir la vida associativa i col·lectiva del territori.

L’actuació consisteix principalment en la definició dels gàlibs per tal de disposar d’alçades interiors suficients per acomplir la normativa vigent. Es preveu substituir totes les cobertes del conjunt per la presència d’amiant i per millorar-ne l’estanqueïtat i el comportament tèrmic, a més de poder utilitzar les noves cobertes per introduir llum als espais superiors.

També s’alliberarà l’espai central interior per generar una gran sala polivalent, es permeabilitzaran les façanes, s’ubicaran nous accessos, i es milloraran les prestacions energètiques. A més, aquesta actuació també permetrà mantenir i emfatitzar el valor històric i arquitectònic dels edificis.

Els altells seran de nova construcció i se situaran als extrems de les naus que limiten amb el passatge Bofarull. L’accés a la planta altell es realitzarà a través de dues escales situades a les naus Ion i Guillot. D’aquesta manera, quedaran comunicats i des de qualsevol de les escales es podrà accedir als espais i locals de la planta altell. Les naus Ion i Guillot disposaran d’accessos des del carrer Hondures a través d’un espai exterior urbanitzat. En aquest espai s’obriran també les dues sortides de la nau central. A més, les tres naus tindrà també un accés des del passatge Bofarull.

 

3 naus amb un passat industrial

Les naus de l’Espai 30 van ser construïdes a principis del 1910. La primera de les tres naus fou l’antiga fàbrica de pintures Ivano, que més tard es va traslladar a la que avui coneixem com Nau Ivanow. Posteriorment, i fins al 2008 va estar ocupada per l’empresa Construccions Metàl·liques Guillot. La segona nau era l’antic dipòsit dels olis d’oliva Abaco, i la tercera, Ion, estava dedicada a manufactures diverses.

El nom d’Espai 30 fa referència al número 30, repetit moltes vegades des dels orígens del barri dins del radi de 30 passes al voltant de l’església de Sant Martí, com a espai sagrat i d’aixopluc per a les persones que hi vivien.

 

Descarregar renders PDF

Paraules clau

Espai 30/ La sagrera/ Nau Ivanow/ Sant Andreu/