Barcelona contractarà 329 persones en situació d’atur per reforçar el manteniment i la neteja de l’espai públic en el marc del Pla Endreça : Servei de Premsa

Barcelona contractarà 329 persones en situació d’atur per reforçar el manteniment i la neteja de l’espai públic en el marc del Pla Endreça

09/03/2024Temps estimat de lectura: 3 minuts

L’Ajuntament de Barcelona, per mitjà de Barcelona Activa, posarà en marxa aquest any 329 Projectes Integrals amb Contractació (PICs) vinculats al Pla Endreça i enfocats a millorar el manteniment i la neteja de l’espai públic. Els PICs ofereixen a persones en situació d’atur  i amb més dificultats per trobar feina la possibilitat  de treballar durant un mínim de sis mesos en un projecte ocupacional de contractació inclusiva. Els  programes vinculats al Pla Endreça tenen dos objectius: manteniment i millora de l’espai públic i foment del civisme i la convivència. Aquestes contractacions han de permetre reforçar les brigades municipals i aconseguir resultats notoris en el manteniment de l’espai públic.

En total s’ofereixen 263 places per a programes enfocats al manteniment i la millora de l’espai públic i 66 centrats en el civisme i la convivència. Dins del primer paquet, hi ha actuacions centrades en la neteja i les intervencions en solars i abocadors no regulats, actuacions que s’encaminen al manteniment dels equipaments públics, les instal·lacions esportives i la pintura d’elements de la via pública com mobiliari urbà o reixes; i actuacions de jardineria i treball forestal, com el desherbat manual dels escocells, la neteja de canals o la neteja de zones periurbanes i boscoses.

El segon paquet, centrat en el civisme i la convivència, inclou plans d’informació i sensibilització a la ciutadania del bon ús de l’espai públic i la gestió positiva de possibles conductes incíviques.

El cost per a l’Ajuntament de les 329 places en aquests programes dirigits a persones en situació d’atur  és de 5,7 milions d’euros i inclou la contractació dels usuaris, la seva capacitació i la tutorització. Aquestes mesures ocupacionals es despleguen en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya. S’ofereixen 88 contractes d’una durada de sis mesos, 114 de set mesos i 127 de nou mesos.

El districte on es desplegaran més programes de millora de l’espai públic és Nou Barris (105), seguit de Sant Andreu (26), Sant Martí (26) i Ciutat Vella (23). Pel que fa als programes enfocats al foment de la convivència, la zona on se’n desplegaran més és el districte de Sant Martí (12), seguit de l’Eixample (8).

Per eixos d’actuació vinculats al Pla Endreça, on s’oferiran més places de PICs és a serveis urbans (199) i més concretament a la neteja (amb una atenció especial a la neteja de pintades) i manteniment de les zones urbanes (87) i la cura del verd (54). També destaquen les 62 enfocades a fomentar la coresponsabilitat de la ciutadania.

Durant aquest mes d’abril, ja s’hauran activat 127 d’aquests programes d’ocupació i la resta estaran en marxa a partir del mes de juliol. Totes les persones que formin part d’aquest programa aniran identificades amb una armilla del Pla Endreça.

 

Sobre els PICs

Els PICs (antics Plans d’Ocupació) es defineixen com a programes ocupacionals que combinen l’experienciació laboral amb l’orientació, la capacitació competencial i el mercat de treball. És una mesura ocupacional d’alta intensitat en la que preval l’acció d’experienciació laboral en activitats d’interès públic i social, que complementen llocs d’estructura de les entitats municipals que col·laboren en el projecte (Consorcis, Districtes, Gerències i Instituts Municipals). Aquests programes tenen una ràtio d’inserció del 50%.

Els PICs atenen les necessitats de les persones aturades de manera integral, abordant àrees com la formació i l’assessorament, amb l’objectiu d’afavorir la inserció sociolaboral amb contractes de mínim 6 mesos, on es prioritzen els treballs i serveis d’interès públic i social, per la qual cosa la seva feina reverteix en benefici de tota la ciutat.

Paraules clau

espai públic/ manteniment/ neteja/ ocupació/ Pla Endreça/ reforç/