Barcelona destina un milió d’euros a subvencionar la neteja de persianes i la transformació digital de comerços i restauració : Servei de Premsa

Barcelona destina un milió d’euros a subvencionar la neteja de persianes i la transformació digital de comerços i restauració

24/04/2024Temps estimat de lectura: 3 minuts

L’Ajuntament de Barcelona destina un milió d’euros a subvencions enfocades, d’una banda, a ajudar el comerç i la restauració a fer front a les pintades a les persianes i, de l’altra, a donar suport als projectes de transformació digital dels establiments. La primera d’aquestes convocatòries, dotada amb mig milió d’euros, s’obrirà durant el mes de maig i forma part del Pla Endreça. Es tracta de les ajudes al comerç i la restauració endreçats, que preveuen subvencions de 400 euros per cada persiana sobre la qual s’actuï amb un màxim de tres persianes per local.

Aquestes ajudes les hauran de sol·licitar les associacions de comerciants de forma telemàtica i en representació de, com a mínim, deu establiments. Les ajudes al comerç i la restauració endreçats s’enfoquen a locals individuals situats en planta baixa i/o a peu de carrer. Se subvenciona la neteja i/o pintura de les persianes amb protecció antipintades i els beneficiaris, al seu torn, es comprometen a mantenir-les netes durant un any.

Els 400 euros que l’Ajuntament aporta per cada persiana poden cobrir entre el 30% i el 70% del cost del projecte. Les ajudes s’atorgaran per ordre cronològic d’arribada i fins a exhaurir els 500.000 euros previstos. L’atorgament o denegació s’informarà a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). El termini per presentar sol·licituds començarà el 15 de maig i s’allargarà fins al 12 de juny.

L’altra convocatòria de subvencions per al comerç i restauració que ja ha aprovat el Consistori és la que ajuda a finançar projectes de transformació digital i que, aquest 2024, compta amb un pressupost de mig milió d’euros. L’objectiu d’aquesta convocatòria és donar suport a les iniciatives per millorar el nivell de maduresa digital dels establiments. Les sol·licituds, en aquest cas, es podran de presentar de forma telemàtica, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, fins al 21 de maig.

Aquestes subvencions, que també s’enfoquen a negocis ubicats en planta baixa i/o a peu de carrer, poden cobrir fins al 50% del cost dels projectes que s’hi presentin sense sobrepassar en cap cas els 3.500 euros. Poden optar a aquestes ajudes els establiments comercials individuals de venda al detall, les parades dels mercats municipals i els establiments comercials individuals que prestin algun d’aquests serveis:

Les accions subvencionables són:

Paraules clau

comerç/ restauració/ subvencions/