Per primera vegada, el PIB de Barcelona va superar els 100.000 milions d’euros : Servei de Premsa

Per primera vegada, el PIB de Barcelona va superar els 100.000 milions d’euros

05/05/2024Temps estimat de lectura: 2 minuts

El Departament d’Anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades (OMD) de l’Ajuntament de Barcelona ha publicat l’informe anual del Producte Interior Brut de Barcelona 2023. A l’informe, a més de publicar el creixement real de l’economia de la ciutat, l’increment del 2,8% respecte de 2022 ja avançat fa uns dies en l’informe del PIB del 4rt trimestre, s’ofereixen dades molt significatives per conèixer la macroeconomia de la ciutat.

El PIB de Barcelona supera, per primera vegada, els 100.000 milions d’euros: 103.589 milions d’euros, amb un augment nominal del 9,6% respecte de 2022. El PIB de Barcelona suposa més d’una tercera part del PIB de l’economia catalana (35,4% en el 2022). Aquest percentatge és relativament estable, encara que ha tingut una lleugera tendència a l’alça en els darrers tres anys.

La recuperació del PIB de Barcelona és superior a la de Catalunya i d’Espanya (del 2,6% i 2,5% respectivament), com a efecte de l’estructura sectorial de l’economia de la ciutat, on predomina el sector serveis. I és que l’estructura sectorial de Barcelona té un gran predomini del sector serveis, que suposa més del 90% del seu VAB (90,7%), 15 punts percentuals més que el pes del sector a l’economia catalana (75,9%).

Les activitats amb més volum de VAB a Barcelona són el Comerç, transport i hostaleria (23,6%); l’Administració pública, educació, sanitat i serveis socials (18,1%) i les Activitats professionals, científiques i administratives  (15,2%). Les tres sumen quasi el 60% del total del sector serveis

El sector serveis de Barcelona representa el 42,3% del sector a Catalunya i destaquen,  amb més del 50% de pes sobre els totals de Catalunya, les activitats d’Informació i Comunicacions (73,7%), Financeres (57,6%), Artístiques i recreatives (51%) i Activitats professionals (50,7%).

Amb una desagregació més detallada, les branques amb uns valors més elevats d’especialització (Pes branca a Barcelona / Pes branca a Catalunya) són: Telecomunicacions, serveis informàtics i d’informació (pes a Barcelona 2,2 vegades que a Catalunya), Publicitat, activitats professionals i tècniques  (1,9), Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment (1,6), Activitats jurídiques i comptables (1,6) i Activitats financeres (1,6) i Activitats de Recerca i desenvolupament (1,6).

Finalment, pel que fa a la distribució del VAB entre els treballadors assalariats i l’excedent d’explotació (rendes professionals i empresarials) a Barcelona la Remuneració d’Assalariats suposa el 59% del VAB, mentre que a Catalunya aquesta xifra és del 54%. Aquest diferencial és conseqüència tant d’una superior taxa de salarització de l’economia com, sobre tot, pels salaris de Barcelona, que són un 15% més alts a Barcelona que a Catalunya.

 

També podeu trobar el document al següent enllaç del web Barcelona Dades:

Producte Interior Brut (PIB)

Informe anual del Producte Interior Brut de Barcelona 2023

Paraules clau

PIB 2023/ Producte Interior Brut/