L’Ajuntament de Barcelona tramita un pla especial urbanístic per completar l’ampliació de l’Institut Escola Mirades del barri del Carmel : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona tramita un pla especial urbanístic per completar l’ampliació de l’Institut Escola Mirades del barri del Carmel

15/05/2024Temps estimat de lectura: 2 minuts

El Consell del Districte d’Horta-Guinardó ha acordat informar favorablement de la tramitació del pla especial urbanístic i de millora urbana mitjançant el qual es regula l’ampliació de l’Institut Escola Mirades, situat al carrer Farnés 56, al barri del Carmel.

Es tracta d’un planejament urbanístic que regula l’àmbit situat entre els carrers Lisboa, Pantà de Tremp i Farnés, a on se situa l’edifici de l’Institut Escola Mirades. El planejament consisteix a regular els paràmetres d’ordenació de manera que s’amplia el sostre edificable però dins de la volumetria existent, amb actuacions puntuals i aprofitant el gran desnivell existent entre els carrers Farnés i Lisboa, un desnivell que queda integrat en l’edifici existent. Aquesta modificació permet augmentar el sostre edificable en 1.000 m².

Amb aquesta tramitació urbanística, el Consorci d’Educació de Barcelona podrà tirar endavant el projecte d’ampliació previst al centre, i que completarà la transformació iniciada l’any 2021 quan l’antiga Escola Taxonera va passar a convertir-se en el nou Institut Escola Mirades. El projecte d’ampliació preveu crear una nova sala per gimnàs, una biblioteca, una aula de música, aula de plàstica, un taller, laboratoris i altres aules, així com l’ampliació del menjador.

 

 

Paraules clau

el Carmel/ Institut Escola Mirades/