Barcelona digitalitza els tràmits per posar en marxa nova activitat econòmica a la ciutat : Servei de Premsa

Barcelona digitalitza els tràmits per posar en marxa nova activitat econòmica a la ciutat

26/05/2024Temps estimat de lectura: 3 minuts

L’Ajuntament de Barcelona facilita l’obertura de nova activitat econòmica a la ciutat amb la posada en marxa recentment d’un nou sistema que permet atendre aquests tràmits online. Aquest pas facilita que l’ecosistema emprenedor i empresari pugui disposar de manera integrada de tota la informació que demana la normativa respecte  a l’obertura de nous locals, comerços i centres de treball a la ciutat, a més de la informació urbanística de pla d’usos i canvis de titularitat, entre d’altres.

La posada en marxa d’aquests nous tràmits a l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona permet a la ciutadania estalviar temps i despeses i aporta una major seguretat i privacitat, accessibilitat els set dies de la setmana, i més transparència i coneixement. Pel que fa a l’administració pública, el nou sistema permetrà monitoritzar i fer controls dels expedients, amb arxius digitals actualitzats i compartits, amb seguretat de dades i reducció de marge d’error.

Cada any es realitzen més de 4.000 tràmits d’inici de nova activitat a la ciutat, molts dels quals per obrir comerços i noves activitats en el sector de la restauració. Amb els nous tràmits, el sector privat tindrà fàcil i ràpid accés a través de l’Oficina Virtual de Tràmits, i si ho desitja podrà rebre l’assessorament o l’assistència en la tramitació de l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa. L’OAE va arribar a gestionar més de 17.000 atencions l’any 2023 en aquesta matèria.

Aquesta mesura forma part d’un nou pla de desplegament d’iniciatives enfocades a millorar l’atenció a l’activitat econòmica de la ciutat. Així, l’Ajuntament de Barcelona també posarà en marxa una taula de treball i diàleg amb els col·legis professionals que formen part de la cadena de valor en la implantació de nova activitat econòmica de la ciutat com són el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers  Tècnics de Barcelona, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya o el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona entre d’altres.

La nova plataforma és, de fet, una mesura inclosa en un full de ruta més ampli de l’Ajuntament de Barcelona que té la missió de facilitar tots els tràmits amb organismes públics locals i fer més favorable l’atracció de nova activitat econòmica a la ciutat. Algunes de les fites que ja s’han assolit en aquest sentit són fixar en 0 euros les taxes urbanístiques d’inici d’activitat l’any 2020, seguint les recomanacions de l’estudi Doing Business; o bé l’adhesió a la Finestreta Única Empresarial, amb un resultat d’estalvi per a les empreses i persones autònomes. L’entrada en vigor dels nous tràmits homogeneïtza el tractament de les activitats a nivell de Catalunya tal com especifica la llei 18/2020 de facilitació de l’activitat econòmica.

Paraules clau

digitalització/ tràmits/