Eixos prioritaris dels pressupostos 2018

Per una ciutat que funciona

Per una ciutat que funciona

Per una ciutat justa

Per una ciutat justa

Per una ciutat equitativa

Per una ciutat equitativa

Per una ciutat saludable

Per una ciutat saludable

Per una ciutat transformadora

Per una ciutat transformadora

El pressupost 2018

Taula d’ingressos i despeses per capítols

Gràfic de blocs d’ingressos i despeses per capítols

Despeses corrents

Despeses corrents

Gràfics de blocs de despeses corrents

Despeses corrents per programes

Despeses de capital (inversions)

Despeses de capital (inversions) per tipologies

Resultats del pressupost

Compte de resultats pressupostaris

Resultats pressupostaris i financers