Crides tancades d'acció humanitària i emergències

CONFLICTES ARMATS A SÍRIA, TERRITORIS KURDS, IEMEN I LÍBIA

Per tal d’iniciar o reforçar actuacions humanitàries a la població civil en territoris de la Mediterrània i l’Orient Mitjà en guerra o conflictes armats, molts d’ells afectats per la venda d’armes espanyola o europea i on hi ha grans vulneracions dels drets humans, l’Ajuntament de Barcelona fa aquesta crida a les entitats acreditades per l’Ajuntament com a expertes en acció humanitària i emergències perquè presentin propostes de projectes.

Concretament a:

  • Síria
  • Territoris kurds
  • Líbia
  • Iemen

Entitats sol·licitants:

Només podran presentar propostes aquelles entitats que hagin estat acreditades com a entitats expertes en acció humanitària i emergències per part de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb la resolució de data  21 de març de 2019.

Període de presentació de sol·licituds:

Del  21 al 25 d’octubre de 2019.

Forma de presentació de sol·licituds:

A través del portal de tràmits.

En el cas excepcional de presentació presencial, sens perjudici del que disposa l’article 16 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquests documents es podran presentar a qualsevol de les oficines del Registre General de l’Ajuntament.

Per a obtenir informació detallada sobre la crida i els requisits del projecte cliqueu aquí.

Documents de sol·licitud

Es podran descarregar del portal de tràmits  durant el període de presentació de sol·licituds. A continuació es poden consultar aquests documents, a títol informatiu, en format no editable:

 

CICLÓ IDAI A MOÇAMBIC 

Per tal de donar resposta a  la situació de la població de Moçambic que ha sofert els efectes devastadors del pas del cicló Idai, l’Ajuntament de Barcelona fa aquesta crida a les entitats acreditades per l’Ajuntament com a expertes en acció humanitària i emergències perquè presentin propostes de projectes.

Entitats sol·licitants:

Només podran presentar propostes aquelles entitats que hagin estat acreditades com a entitats expertes en acció humanitària i emergències per part de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb la resolució de data  21 de març de 2019.

Període de presentació de sol·licituds:

Del  3 al 9 de maig de 2019

Forma de presentació de sol·licituds:

A través del portal de tràmits municipal.

En el cas excepcional de presentació presencial, sens perjudici del que disposa l’article 16 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquests documents es podran presentar a qualsevol de les oficines del Registre General de l’Ajuntament.

Per a obtenir informació detallada sobre la crida i els requisits del projecte cliqueu aquí

Documents de sol·licitud:

Es podran descarregar del portal de tràmits  durant el període de presentació de sol·licituds. A continuació es poden consultar aquests documents, a títol informatiu, en format no editable: