Presentació

El Servei de Documentació i Accés al Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona (SEDAC) es va fundar el 1983, emmirallant-se amb altres serveis similars de ciutats europees i nord-americanes, per satisfer les necessitats d’informació i recerca de documentació de l’Ajuntament de Barcelona i també per facilitar la consulta de la documentació pública municipal a la ciutadania, a les institucions i a les empreses interessades.

El servei està obert al canvi continu en funció de l’evolució de la societat i de l’Ajuntament. Per això, el seu nom i les funcions també han anat evolucionant amb els anys: ha passat primer per Biblioteca Administrativa, després per Biblioteca General i actualment es coneix com a Servei de Documentació i Accés al Coneixement, per identificar millor les funcions actuals de difusió del coneixement municipal.

El SEDAC i els departaments de l'Ajuntament   

El SEDAC i la ciutadania

Funcions principals

  • Impulsar la descoberta i l'accés permanent dels documents públics de l’Ajuntament de Barcelona, especialment en el món digital, per garantir una visió a llarg termini per a la societat actual i les futures.
  • Impulsar la reutilització dels documents municipals per permetre explotacions innovadores i contribuir a potenciar el creixement econòmic de la ciutat.
  • Afavorir que els usuaris puguin accedir als documents municipals, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, a través dels dispositius mòbils connectats a les xarxes digitals o altres canals que puguin existir.
  • Garantir que els departaments municipals tenen les evidències documentals, fiables i sòlides que li permeten prendre les decisions adequades, elaborar normes, dissenyar programes i assolir els objectius marcats.
  • Assegurar l’ús efectiu, eficient i sostenible dels recursos d’informació municipals i dels sistemes d’informació aplicats a biblioteques, des d’una perspectiva transversal i dins el marc dels drets de la informació i les bones pràctiques internacionals.
  • Valorar les col·leccions impreses municipals com un important element patrimonial diferenciador i apostar per la seva transformació a formats digitals.
  • Liderar els serveis de documentació municipals, des d’una perspectiva transversal, per a tot l’Ajuntament de Barcelona i els ens vinculats.
  • Cooperar amb la resta d’actors de la ciutat, especialment amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona, per acostar la documentació municipal a la ciutadania