Continguts per mes

El codi de l’ou és la sèrie de números i lletres que els ous frescos de gallina porten imprès a la closca. El marcatge dels ous és obligatori als països membres de la UE des de mitjans de la dècada dels 2000 i la seva presència ens indica que la granja d’origen està registrada i controlada per les autoritats. Aquest sistema d’identificació individual és exclusiu dels ous de... Seguir llegint