Com aconseguir la Targeta Rosa

Aconseguir-la és molt senzill.

Consulta les condicions per ser usuari de la Targeta Rosa. Pots sol·licitar-la de manera on-line o de manera presencial.

Tràmits

Tramitar via on-line:

Altres tràmits:

Tramitar presencialment:

  • En cas de rebre la carta:
    Omplir el full de sol·licitud i enviar-lo per correu amb el sobre franquejat que conté la carta. També es pot entregar la sol·licitud a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana.

  • En cas de no rebre la carta:
    Recollir el full de sol·licitud a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana. 

  • Passos a seguir:

  • 1. Omplir i signar el full. És necessari que la signi el titular de la targeta i el cònjuge si s'escau.

  • 2. Lliurar el full de sol·licitud a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana, o bé enviar-lo per correu postal a: Apartat de correus 861 FD 08080 Barcelona. En aquest cas, també es pot imprimir un sobre franquejat per l'enviament.

Un cop fets tots els tràmits...

La Targeta Rosa, tant gratuïta com reduïda, es lliura en mà al titular en el seu domicili.
En el cas de la Targeta Rosa gratuïta s'inclou el rebut per fer el pagament de la taxa a qualsevol entitat bancària indicada, així com l'ordre de domiciliació bancària en el cas de voler domiciliar el pagament pels anys següents.
L'empresa de repartiment fa el lliurament de la targeta al domicili del titular. Si el lliurament no es pot realitzar, es deixa un comprovant en el que s'indica el dia i la hora en què tornaran per realitzar el lliurament al domicili.
Si l'empresa de repartiment, després de dos intents, no troba ningú al domicili, deixarà un comprovant a la bústia, on s'indica que, passats 5 dies hàbils (laborables de dilluns a divendres), es podrà anar a recollir la Targeta a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del districte corresponent, presentant el comprovant deixat per l'empresa de repartiment.
Per a més informació sobre qualsevol tràmit, podeu apropar-vos a la vostra Oficina d’Atenció Ciutadana més propera. Aquí es pot consultar el llistat d'OACS.
O trucar a qualsevol dels següents telèfons:
Telèfon d’informació ciutadana: 010 (807117700, per trucar des de fora de l’àrea metropolitana).
Telèfon d’atenció als usuaris de Targeta Rosa: 900.700.077