Presentació

El Consell de Turisme i Ciutat  (CTiC) és un òrgan de participació ciutadana, obert i divers, creat amb l’objectiu de debatre quin és el model de ciutat que volem i, per tant, quin és el desenvolupament turístic que més s’adiu amb la ciutat.
Així, el Consell neix com un fòrum de debat en el qual entitats ciutadanes, associacions i representants polítics poden compartir reflexions i plantejar propostes que serveixin per millorar la implantació i el desenvolupament del sector turístic a Barcelona.
Les resolucions que es prenen dins el Consell no són vinculants, però serveixen de base per a la presa de decisions polítiques del Ple de l’Ajuntament.

El CTiC el presideix l’alcalde i l'integren representants d’entitats del sector ciutadà i veïnal, del sector turístic empresarial, del comerç i la restauració, de la cultura i l’esport, de sindicats, associacions ambientals, grups socials i representants de cada districte, així com professionals experts, responsables tècnics i representants de cada un dels grups municipals. És, doncs, l’òrgan de participació que permet debatre la planificació i gestió de l’activitat turística, incorporar la ciutadania en la governança del turisme i col·laborar en l’acció del Govern sobre les polítiques, les línies estratègiques i les iniciatives en l’àmbit del turisme.

  • Presidència
  • Vicepresidència
  • Un regidor o regidora de cada grup municipal
  • Representants d'entitats i institucions
  • Altres
  • Experts de l'àmbit professional i acadèmic
  • Tècnics i tècniques municipals