Planificación estratégica

Qui ha participat en l’elaboració del Pla

El  Pla estratègic de turisme per al període 2016-2020 s’ha dut a terme de manera participativa, cercant el diàleg i consens dels agents sectorials, polítics i veïnals. En l’elaboració del Pla han intervingut:

  • La Direcció del Pla estratègic, encarregada a Albert Arias, que  ha assumit la direcció de tots els treballs d’elaboració i desplegament del pla, amb el suport i la coordinació tècnica de Jordi Moll.
  • El Comitè Tècnic, integrat pels responsables de la Direcció de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona.
  • El Comitè d’Assessors, format per quatre experts que han aportat la seva visió al procés: Enric Truñó, Maria Abellanet, Oriol Nel·lo i Julie Wilson.
  • Grups de treball. Per fer una diagnosi compartida i aprofundir en temàtiques concretes d’especial rellevància, s’han convocat grups de treball tècnics, cadascun dels quals disposava d’un relator expert en la matèria. Els relators dels grups de treball han estat Josep Capellà, Ángel Díaz, Luis Falcón, Daniel Imbert, Francesc López-Palomeque, Jordi Moll, Saida Palou, Ricard Pié, Nemo Remesar, Joan Manuel Ribera, Paolo Russo, Ramon Serrat, Elsa Soro, Enric Truñó i Josep Francesc Valls.
  • Participants. Al llarg del procés d’elaboració s’han organitzat sessions participatives al voltant de diferents temàtiques relacionades amb el turisme o que hi tenen incidència. Hi han intervingut més de dues-centes persones i entitats, totes elles escollides per la seva diversitat de procedència territorial, professional, institucional i intel·lectual, i vinculades amb la ciutat de Barcelona.
  • Altres mecanismes de coordinació amb espais de treball institucionals. El Pla estratègic participa o ha participat en diversos espais de treball de coordinació interns de l’Ajuntament, interinstitucionals (Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana, Turisme de Barcelona...), i altres projectes i dinàmiques participatives de la ciutat, com el Pla d’actuació municipal (PAM), el Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT) o el Pla de mobilitat turística (PMT).

 

Qui s’ocupa de la implementació del Pla?

La Direcció de Turisme i Esdeveniments de l'Ajuntament de Barcelona s'encarrega de l’impuls i la coordinació de la implementació de les mesures d’actuació del Pla Estratègic de Turisme 2020.

Per conèixer el procés d’elaboració i implementació del Pla estratègic, consulta el calendari.

 

Documentació