22 December, 2016 - 22:37

Animals. El grup de treball a�?Model de futur del ZoolA?gic de Barcelonaa�? ha plantejat, da��acord amb el paradigma de benestar animal que es vol per al Zoo de la ciutat, renunciar a la presA?ncia de dofins a la��equipament.

El grup de treball que s’encarrega de decidir i gestionar el futur del ZoolA?gic de Barcelona vol establir un modelA�que garanteixi el benestar animal, fomenti la recerca, la difusiA? i l’educaciA? i se centri en espA?cies amenaA�ades o en perill d’extinciA? per tal de millorar-ne les condicions.

El nou model de Zoo, que seguirA� ubicat al parc de la Ciutadella, anirA� mA�s enllA� de les mateixes instalA�lacions, treballarA� per la preservaciA? de les espA?cies i farA� recerca amb els animals que hi hagi en captivitat, centrant-se especialment en els que siguin autA?ctons. A mA�s, tambA� hi serA� prioritA�ria l’educaciA?, per fomentar el coneixement de la biodiversitat i els ecosistemes i, sobretot, per conscienciar sobre la importA�ncia de la conservaciA? i la protecciA? dels hA�bitats.

La tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha explicat que des del consistori es defensa el futur del Zoo, i que per aixA? “cal actualitzar-ne l’equipament i plantejar un nou model basat en la conservaciA? allA� on sA?n les espA?cies, especialitzat en recerca per millorar el benestar animal i que treballi molt mA�s el projecte educatiu”.

En aquest marc, el Govern municipal, ERC i la CUPA�han expressat la seva voluntat de renunciar a la presA?ncia de dofins a l’equipament per al benestar dels animals. Es tracta d’una mesura que es pren a causa de la peticiA? de la��AssociaciA? Europea de MamA�fers AquA�ticsA�de millorarA�la situaciA? d’aquests animals abans del 2019. Davant la complexitat i els problemes que podien causar als animals del Zoo les obres que requeria l’ampliaciA? del delfinari, s’ha acordat traslladarA�els dofins que hi ha actualment a les instalA�lacions a nous emplaA�aments mA�s adequats per a la seva salut.

Més informació