El programa de voluntariat del CAACB és un projecte que té com a objectiu buscar la implicació ciutadana en diverses tasques de suport que fan que la vida al centre sigui molt més confortable, promoure l’adopció dels animals i fomentar la lluita contra el maltractament i l’abandonament. Forma part del programa de l’Ajuntament de Barcelona que promou la participació ciutadana en accions de voluntariat a través de les entitats de la ciutat, en el marc que estableix la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme. Actualment, el CAACB està adaptant el seu projecte de voluntariat a allò que estableix aquesta llei.

Tasques de la persona voluntària

  • Passejar, exercitar i socialitzar els animals.
  • Tenir cura i mantenir la higiene dels animals.
  • Col·laborar en la promoció i la difusió dels animals en adopció. Altres tasques establertes prèviament.