El programa de voluntariat del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB)  és un projecte que té com a objectiu buscar la implicació de la ciutadania en diverses tasques de suport que fan que la vida dels gossos i gats acollits al centre sigui molt més confortable, promoure l’adopció dels animals i fomentar la lluita contra el maltractament i l’abandonament. Forma part del programa de l’Ajuntament de Barcelona que promou la participació ciutadana en accions de voluntariat a través de les entitats de la ciutat, en el marc que estableix la Llei 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme. 

Amb l’objectiu de proporcionar a la ciutadania l’oportunitat d’acostar-se als animals acollits al CAACB i donar a conèixer les tasques que s’hi duen a terme i la problemàtica de l’abandonament animal, així com oferir la possibilitat de contribuir a millorar la situació d’aquests animals mitjançant accions de voluntariat, ens adrecem a totes les entitats sense ànim de lucre que vulguin treballar i que treballin en l’àmbit de la protecció dels animals, per convidar-les a adherir-se al protocol base per l’acció voluntària al CAACB, mitjançant la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona.

Primera convocatòria d'accions de voluntariat

Activitats

Les activitats que componen el Protocol de voluntariat al CAACB són les que es duen a terme en l’aplicació dels programes d’activitats proposats pels professionals del centre per treballar la reducció de l’estrès dels animals, la socialització amb persones i altres animals, així com la promoció i la difusió de l’adopció dels animals de companyia. A més, hi haurà les que proposin les entitats adherides al Protocol, emmarcades i classificades dins les modalitats genèriques d’activitats.

Termini de presentació de projectes

Els projectes es poden presentar, com a norma general, durant tot l’any. En aquest primer moment de posada en marxa de la iniciativa, tanmateix, s’obre un període de 2 mesos a partir de l’1 de març i fins al 30 d’abril per presentar els projectes en aquesta primera convocatòria. Els projectes s’han de presentar d’acord amb el que estableixen el Protocol i les bases que regeixen la convocatòria.