Cessió d'Espais
Disponibilitat de sales per a grups i/o entitats

El centre cívic Casa Sagnier posa a disposició de grups i de les entitats del Districte i de fora de Sarrià-Sant Gervasi diferents espais i sales per organitzar reunions, conferencies, jornades, etc.

El procediment de la reserva d'espais

La sol·licitud o la reserva s'ha d'enviar per e-mail a: informacio@casasagnier.net, o bé formalitzar-la presencialment al centre i en l'horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h. i de 16 a 20.30 h.

I bé, si sou un grup i/o una entitat, per tal de poder reservar un espai al centre cívic cal que seguiu els procediments següents:

• Heu d'omplir el full de sol·licitud (que trobareu com arxiu adjunt en aquesta pàgina) i n'heu d'especificar tota la documentació prevista per l'acte.

• Cal lliurar el full de sol·licitud d'espais a la informació del centre cívic Casa Sagnier o bé enviar-lo per e-mail: informacio@casasagnier.net.

• La confirmació de la reserva es farà per e-mail.

• La sol·licitud de cessió d'espai haurà de fer-se amb la màxima antelació possible.

• La reserva no serà definitiva fins que no s'hagi satisfet el pagament de les tarifes establertes.

• No es permetrà l'ocupació de l'espai per part d'una entitat diferent a la que consta en el full de sol·licitud, així com tampoc no es permetrà la realització d'una activitat diferent a la descrita en la reserva.

• En cas que es vulgui editar qualsevol material de difusió amb la informació o amb el logotip del centre cívic Casa Sagnier, s'haurà d'obtenir el vist-i-plau del centre abans de la seva impressió.

• Si la cessió d'espai sol·licitada finalment no es realitza, caldrà avisar al centre amb la màxima antelació possible.

Fitxa tècnica de les sales del centre cívic 

-Sala d'actes. La cabuda màxima és de 40 persones/46m2. Equip tècnic: tarima, taules, cadires, equip de so, pantalla, projector, lector USB/DVD.

-Sala altell. La cabuda màxima és de 40 persones/40m2. Equip tècnic: taules, cadires, equip de so, projector, lector USB/DVD.

-Sala de reunions. La cabuda màxima és de 15 persones/19m2. Equip tècnic: taules, cadires, equip de so, projector, lector USB/DVD.

(Podeu descarregar-vos les imatges de les sales i més detalls tècnics en l'arxiu adjunt.)

 

Cerca d'altres sales

Podeu buscar altres sales de diversos equipaments públics de la ciutat de Barcelona aquí.

Compartir