Cessió d'Espais
L'equipament

El centre cívic Vil·la Urània posa a disposició de grups i de les entitats del Districte i de fora de Sarrià-Sant Gervasi diferents espais i sales per organitzar reunions, conferències, jornades, etc.

El procediment de la reserva d'espais

La sol·licitud o la reserva s'ha d'enviar per e-mail a: informacio@vilaurania.net, o bé formalitzar-la presencialment al centre i en l'horari d'atenció al públic.

I bé, si sou un grup i/o una entitat, per tal de poder reservar un espai al centre cívic cal que seguiu els procediments següents:

• Heu d'omplir el full de sol·licitud (que trobareu com arxiu adjunt en aquesta pàgina) i n'heu d'especificar tota la documentació prevista per l'acte.

• Cal lliurar el full de sol·licitud d'espais al taulell d'informació del centre cívic o bé enviar-lo per e-mail: informacio@vilaurania.net.

• La confirmació de la reserva es farà per e-mail.

• La sol·licitud de cessió d'espai haurà de fer-se amb la màxima antelació possible.

• La reserva no serà definitiva fins que no s'hagi satisfet el pagament de les tarifes establertes.

• No es permetrà l'ocupació de l'espai per part d'una entitat diferent a la que consta en el full de sol·licitud, així com tampoc no es permetrà la realització d'una activitat diferent de la descrita en la reserva.

• En cas que es vulgui editar qualsevol material de difusió amb la informació o amb el logotip del centre cívic Vil·la Urània, s'haurà d'obtenir el vist-i-plau del centre abans de la seva impressió.

• Si la cessió d'espai sol·licitada finalment no es realitza, caldrà avisar al centre amb la màxima antelació possible.

Cerca d'altres sales

Podeu buscar altres sales de diversos equipaments públics de la ciutat de Barcelona aquí.

 

Compartir