Inscripcions als tallers

INFORMACIÓ:
Inscripcions durant tot el curs a la secretaria de l’Associació (2ona planta)
Quota de soci: 15 €/any escolar
Les quotes dels tallers de pagament es cobren per domiciliació bancària a partir del 5 de gener
Tots els tallers es faran si tenen el mínim d'alumnes inscrits
 
Inici de tallers 2on trimestre: 7 de gener de 2019
Fi de tallers 2on trimestre: 29 de març de 2019
La renovacióals tallers és automàtica durant el curs. En cas de baixa, cal comunicar-ho abans d'acabar el trimestre, a efectes de cobrament.

Compartir