Activitats socials

COL·LABORACIÓ AMB EL PROJECTE RADARS

Tel. 936 197 311 (Serveis Socials)
Destinataris: persones de 80 anys que viuen soles o acompanyades d'altres de més de 65 anys i que estan amb risc d'aïllament social.

Compartir