Activitats socials

ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L'ASSOCIACIÓ

Dimecres 15 de maig, a les 11.30 h

 

COL·LABORACIÓ AMB EL PROJECTE RADARS

Tel. 936 197 311 (Serveis Socials)
Destinataris: persones de 85 anys que viuen soles o acompanyades d'altres de més de 65 anys i que estan amb risc d'aïllament social.

Compartir