Inscripcions tallers

 INFORMACIÓ:
- Inscripcions: durant tot el curs, a la secretaria de l’Associació (2a planta).
- Quota de soci: 15 € / any escolar.
- Les quotes dels tallers de pagament es cobren per domiciliació bancària a partir del 5 d'octubre.
- Beques de gratuïtat als tallers de pagament (per a persones amb Targeta Rosa gratuïta de l’Ajuntament): sol·licitud de l’1 al 29 de setembre. La beca és per a un curs escolar. Es dóna una beca per a cada tipus de taller. Es donarà prioritat per obtenir-la a les persones que no l’hagin obtingut en anys anteriors.
- Tots els tallers es faran si tenen el mínim d’alumnes inscrits.

- Inici de tallers 1er trimestre: 2 d'octubre de 2017
- Fi de tallers 1er trimestre: 22 d'octubre de 2017
- La renovació als tallers és automàtica durant el curs. En cas de baixa, cal comunicar-ho abans d'acabar el trimestre.
 
 

 

Compartir