Serveis d'atenció, recuperació i acollida (SARA)

Ofereix atenció ambulatòria específica a persones víctimes de situacions de violència masclista (dones, infants i adolescents, i a persones del seu entorn proper directament afectades per aquesta violència). També assessora els i les professionals i les persones de l'entorn de les víctimes.

Es tracta d'un nou servei ambulatori d'àmbit de ciutat i de titularitat municipal que es posà en marxa el 2 de gener de 2014.

Ofereix atenció integral per tal de poder treballar els processos de recuperació de les persones ateses tinguin o no necessitat de recursos d'acollida.

És la porta d'entrada als recursos públics i privats d'acolliment d'urgència i de llarga estada per a dones que viuen situacions de violència masclista i pels seus fills i filles.

Integra i aprofita el millor dels següents serveis que van funcionar fins el 31 de desembre de 2013: Equip d'Atenció a les Dones (EAD) i Servei d'Atenció a Nenes i Nens (SAN).

Disposa d'un equip multidisciplinari

 • Integrat per professionals de formació diversa (treball social, educació social, psicologia, dret i inserció laboral).

Ofereix

A nivell individual

 • Informació i assessorament.
 • Tractament personalitzat i integral al llarg del procés de recuperació de la violència viscuda, sempre en funció de les necessitats de la persona atesa.
 • Accés als recursos de protecció i específics de violència masclista sempre que calgui.
 • Servei d'inserció laboral.

A nivell grupal

 • Tractament grupal, amb modalitats diverses.

A nivell comunitari

 • Prevenció i sensibilització social.
 • Assessorament i suport a professionals d'altres serveis que també intervenen en situacions de violència masclista

Població a qui s'adreça

 • Dones de la ciutat de Barcelona majors d'edat que viuen, o han viscut, qualsevol manifestació de violència masclista.
 • Infants i adolescents que viuen o han viscut en contextos de violència masclista. Poden o no ser fills o filles de les dones ateses ja que el SARA atén també:
 • Els fills i filles de les dones que hagin mort a conseqüència de la violència (per assassinat o suïcidi induït per l'agressor) o per qualsevol altre causa.
 • Els fills i filles que viuen, o han viscut, violència masclista a petició de la mare, del pare (no maltractador), o de la persona cuidadora referent.
 • Adolescents víctimes de relacions afectivo-sexuals abusives, esporàdiques o de parella, o altres manifestacions de violència masclista en les quals no estan implicats ni la mare ni el pare, o actual parella d'una o l'altre.
 • Persones de l'entorn proper de les dones, infants o adolescents directament afectats/des per la violència masclista.

Requisits d'accés al servei pel que fa a les dones, els infants i adolescents

 • Viure al municipi de Barcelona.
 • Que existeixi una situació actual de violència masclista o que persisteixin els efectes de la violència viscuda anteriorment.

El SARA atén totes les dones, infants i adolescents que reuneixin tots dos requisits, sense discriminació per edat, estat de salut física i mental, discapacitat, situació legal, orientació sexual i/o procedència i, independentment que:

 • Hi hagi o no empadronament a la ciutat de Barcelona. Es prima la situació real per sobre de la situació administrativa.
 • Tinguin o no la seva situació regularitzada legalment quan es tracta de dones o de menors estrangers.
 • Hagin interposat o no denúncia per la situació de violència viscuda.
 • Estiguin convivint amb la persona agressora o hagin trencat amb ella.

Requisits d'accés al servei pel que fa a les persones de l'entorn proper d'aquestes dones, infants o adolescents

Poden demanar atenció i/o assessorament les persones que visquin a Barcelona o quan, vivint en altres municipis, facin una consulta o demanda d'atenció o d'assessorament en relació a dones, infants o adolescents víctimes de violència masclista que sí visquin al municipi de Barcelona.

Canals d'accés

 • Per accés directe.
 • Per derivació d'un altre servei (del propi Ajuntament o dels serveis del Circuit Barcelona contra la violència vers les dones).

Tipologia d'accés

 • D'urgència i concertat.
 • Presencial, telefònic i electrònic.

Contacte i ubicació

C. Marie Curie, 16

Tel. 93 291 59 10, Fax. 93 353 27 15

Correu electrònic: sara@bcn.cat

Per demanar visita: truqueu de dilluns a divendres de 8 a 20 h.

Si tens de 12 a 17 anys, truca al 93 291 59 59 o escriu a sara.jove@bcn.cat

En situacions d'urgència: anar directament al centre de dilluns a divendres de 9 a 17 h (si podeu, truqueu abans).

Fora de l'horari del servei (dies laborables a partir de les 17 h i dies festius) podeu acudir al CUESB, al C. Llacuna, 25. Tel. gratuït: 900 70 30 30.

Fitxers relacionats: