Documentos temáticos

Agència que atén les dones i les dones transsexuals que exerceixen la prostitució a la ciutat de Barcelona, i prioritàriament aquelles que es troben en una situació d'especial vulnerabilitat, d'una manera integral, global i coordinada, a més de lluitar contra el tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual.

Any del document:
2015

Agència que aborda integralment el fenomen de la prostitució a la ciutat i col·labora en la lluita contra el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual

Any del document:
2009

Barcelona ha fet els darrers deu anys una aposta ferma en l'abordatge de la lluita contra la violència vers les dones a través del desenvolupament del Pla Municipal Contra la Violència Vers les Dones, una eina de treball que estableix els objectius, la planificació i el desenvolupament d'actuacions d'atenció especialitzada, prevenció i sensibilització, així com de coordinació interinstitucional per fer de Barcelona una ciutat lliure de violència vers les dones.

Any del document:
2009

Barcelona ha fet els darrers deu anys una aposta ferma en l'abordatge de la lluita contra la violència vers les dones a través del desenvolupament del Pla Municipal Contra la Violència Vers les Dones, una eina de treball que estableix els objectius, la planificació i el desenvolupament d'actuacions d'atenció especialitzada, prevenció i sensibilització, així com de coordinació interinstitucional per fer de Barcelona una ciutat lliure de violència vers les dones.

Any del document:
2010

Aquest document és un informe de balanç de la tasca portada a terme durant l’any 2009 pels serveis i recursos existents a la ciutat en matèria de violència masclista, adscrits a la Regidoria de Dones i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, així com de les xarxes, institucionals i cíviques, existents a la ciutat.

Any del document:
Sense determinar

Barcelona ha fet els darrers deu anys una aposta ferma en l'abordatge de la lluita contra la violència vers les dones a través del desenvolupament del Pla Municipal Contra la Violència Vers les Dones, una eina de treball que estableix els objectius, la planificació i el desenvolupament d'actuacions d'atenció especialitzada, prevenció i sensibilització, així com de coordinació interinstitucional per fer de Barcelona una ciutat lliure de violència vers les dones.

Any del document:
2011

Aquest llibre ens ofereix un model integral de fases d'alliberament i recuperació de les dones que viuen en situació de violència masclista de parella que ens permet aprofundir la nostra comprensió d'aquest procés orientant l'exploració a fer, la valoració diagnòstica resultant i la intervenció a realitzar, contribuint de manera decisiva a una major eficàcia i qualitat de l'atenció proporcionada des dels serveis socials.

Any del document:
2013

Barcelona ha fet els darrers deu anys una aposta ferma en l'abordatge de la lluita contra la violència vers les dones a través del desenvolupament del Pla Municipal Contra la Violència Vers les Dones, una eina de treball que estableix els objectius, la planificació i el desenvolupament d'actuacions d'atenció especialitzada, prevenció i sensibilització, així com de coordinació interinstitucional per fer de Barcelona una ciutat lliure de violència vers les dones.

Any del document:
2012

Barcelona ha fet els darrers deu anys una aposta ferma en l'abordatge de la lluita contra la violència vers les dones a través del desenvolupament del Pla Municipal Contra la Violència Vers les Dones, una eina de treball que estableix els objectius, la planificació i el desenvolupament d'actuacions d'atenció especialitzada, prevenció i sensibilització, així com de coordinació interinstitucional per fer de Barcelona una ciutat lliure de violència vers les dones.

Any del document:
2013

Barcelona ha fet els darrers deu anys una aposta ferma en l'abordatge de la lluita contra la violència vers les dones a través del desenvolupament del Pla Municipal Contra la Violència Vers les Dones, una eina de treball que estableix els objectius, la planificació i el desenvolupament d'actuacions d'atenció especialitzada, prevenció i sensibilització, així com de coordinació interinstitucional per fer de Barcelona una ciutat lliure de violència vers les dones.

Any del document:
2014

Treball de Recerca. Informe de la Fundació Surt.
La prostitució: Un fenomen difícilment delimitable, complex i multidimensional.
El moviment feminista i el tractament històric de la prostitució

Any del document:
2014

Intervenció amb adolescents que viuen o que exerceixen relacions afectives-sexuals abusives o altres manifestacions de violència masclista, realitzada des dels serveis socials públics de Barcelona per atenció ambulatòria de tractament en violència masclista.

Any del document:
2017

Intervención con adolescentes que viven o que ejercen relaciones afectivo-sexuales abusivas u otras manifestaciones de violencia machista, realizada desde los servicios sociales públicos de Barcelona para la atención ambulatoria de tratamiento en violencia machista.

Any del document:
2015

Intervention with adolescents experiencing or perpetrating emotionally or sexually abusive relationships or other displays of sexist violence, provided by social services in the city of Barcelona who offer outpatient care in situations of sexist violence.

Any del document:
2016

El projecte "Dones de Barcelona. Itineraris històrics" s'inicia al Districte de Sant Martí l'any 1996. El llibre resultant del projecte es publicà el 1997 i va servir de base perquè d'altres districtes de la ciutat desenvolupessin projectes similars amb la voluntat de reivindicar el paper de les dones en la història dels barris.

Es tracta de llibres d'història que recullen el paper que han tingut les dones a través de diverses imatges -procedents d'àlbums familiars, d'arxius municipals i privats- i textos explicatius. S'han elaborat estudis en tots els districtes de ciutat. La col·lecció es completà el 2014, amb el llibre dedicat a Nou Barris

Any del document:
1999 o anterior

La recerca fou encarregada per la Direcció del Programa de Dona de l'Ajuntament de Barcelona amb la intenció d'aprofundir en el coneixement de les necessitats de les dones barcelonines, per tal d'efectuar noves actuacions i millorar la seva tasca. Elaborada per Gredi Dona de la Universitat de Barcelona

Any del document:
Sense determinar

Quaderns d'assessorament per a dones sobre els drets laborals, la regularització de la situació administrativa dins l'Estat espanyol, sobre violència masclista en l'àmbit de la parella i per informar-se sobre els tràmits a fer per endegar un procés de divorci o separació.

Any del document:
2015

L’objecte d’aquesta llei és regular el règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya i regular les especificitats del procediment administratiu que els són pròpies i regular el procediment d’elaboració de disposicions reglamentàries en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.

Any del document:
Sense determinar

Aquesta Llei estableix i regula les bases del règim jurídic, el procediment administratiu comú i el sistema de responsabilitat de les administracions públiques, i és aplicable a totes elles.

Any del document:
Sense determinar

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad