Preguntes freqüents

Els infants ja matriculats confirmen la seva continuïtat al centre. Tanmateix, per a accedir a una plaça d'escola bressol cal participar del procés de preinscripció i matrícula que té lloc durant els primers quinze dies del mes de maig.

Els preus de les quotes de les escoles bressol municipals són preus públics aprovats per l'Ajuntament de Barcelona i no comporten l'abonament de cap import en concepte de matrícula.

Efectivament, tant de forma presencial com mitjançant l'administració de la llet que la mare s'hagi extret prèviament (en aquest cas, és necessari que la llet arribi a l'escola degudament emmagatzemada i transportada en nevera portàtil o bossa isotèrmica).

Totes les escoles disposen de cuina pròpia on s'elaboren diàriament els menús.

No, la utilització del servei és voluntària. Tanmateix, no es permet que les famílies puguin portar aliments de casa, atès que suposaria l'entrada al centre de menjars sense el control que l'Institut d'Educació considera necessari garantir.

S'obté la mateixa puntuació per al criteri "proximitat al domicili" per a totes les escoles bressol municipals que pertanyen al mateix Districte Municipal, independentment de la distància al domicili.

Quan finalitza el procés de preinscripció i matrícula, les famílies poden afegir-se a les llistes d'espera dels centres. Una vegada nascut, cal presentar la sol·licitud a l'escola bressol sol·licitada en primera opció.

Acabat el període de matriculació, les places vacants es cobreixen amb la llista d'espera d'infants no admesos durant el procés de matrícula. En el cas de no haver participat en aquest procés i voler entrar en la llista d'espera, cal presentar la sol·licitud a l'escola bressol per a la que es vulgui obtenir plaça en primera opció.

El temps de permanència diària d’un infant a l’escola és, de manera general, de quatre hores com a mínim.

Caldrà que es dirigeixi al districte municipal corresponent.

L'àrea territorial d'influència per a l'obtenció de la màxima puntuació és el Districte Municipal del domicili habitual de l'infant.

En l'apartat d'actualitat i notícies s'informa de la previsió de la construcció de noves escoles bressol municipals i de quan es preveuen que es posin en funcionament.

Cal que faci la consulta presencialment a l'escola municipal sol·licitada i per la que vol conèixer l'ordre que ocupa a la llista d'espera a partir de l'1 de juliol. Aquesta informació no es dóna telefònicament ni per correu electrònic.