Habitatges amb serveis

Especialment pensats en el seu disseny per a la gent gran, els habitatges amb serveis són promocions de pisos de lloguer del Patronat Municipal de l’Habitatge. Els objectius generals dels habitatges amb serveis són oferir a les persones grans de la ciutat de Barcelona un habitatge adaptat, segur, confortable i integrat en la comunitat, que compti amb el suport necessari.

Disposen de serveis de consergeria, teleassistència, suport a la neteja i suport personal. Estan adreçats a persones de 65 anys o més, que no tenen habitatge en propietat i que fan les activitats del dia a dia per si mateixes.

Per a més informació, consulteu el web del Patronat Municipal de l’Habitatge o visiteu qualsevol de les oficines de la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge.

Busqueu la més propera al mapa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona.