La gent gran de Barcelona

La gent gran de Barcelona, és a dir, les persones de més de 65 anys, representen actualment el 21,6% de la població de la ciutat.

En total són 349.132 persones.

Hi ha més dones grans que homes, les quals representen el 60,1% del total.

A Barcelona, l’esperança de vida en néixer ja és de 83,8 anys, i són 3 de cada 10 persones més grans de 75 anys les que viuen soles.