Xarxa de famílies cuidadores

L’abril del 2007, un conjunt de persones i entitats de Barcelona van signar l’Acord ciutadà per a una Barcelona inclusiva. Amb aquella signatura, feien públic el seu compromís per construir una ciutat que promogui els valors de la igualtat, el reconeixement a la diversitat, l’autonomia personal i els vincles de convivència.

En el marc d’aquest acord s’han creat un conjunt de xarxes temàtiques per impulsar el treball compartit. Una d’elles és la Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores, que va iniciar el seu camí al setembre del 2008.

Aquesta xarxa d’entitats pretén enfortir la capacitat d’organització de la ciutat en l’acompanyament i el suport a les famílies i cuidadors no professionals que atenen les persones que pateixen malalties vinculades a la pèrdua d’autonomia.