092
< Inici

Què t’oferim?

A la Guàrdia Urbana de Barcelona t'oferim la possibilitat de treballar per a la ciutat i per a les persones.

  • Facilitant el desenvolupament normal del trànsit, millorant-ne la seguretat i la fluïdesa.
  • Ajudant les persones implicades en un accident del trànsit i fomentant l'educació viària per aconseguir comportaments més respectuosos amb la normativa viària.
  • Garantint el compliment de les ordenances i els reglaments per ajudar a tenir una ciutat més cívica on es compleixin les exigències administratives tant a l'espai públic com als habitatges i als locals.
  • Evitant que es cometin faltes o delictes i ajudant a obtenir i a protegir les proves del delicte.
  • Protegint col·lectius específics en situació de necessitat i ajudant els ciutadans que ho necessitin.

I ho farem treballant a prop dels ciutadans i en coordinació amb altres institucions per compartir informació i donar una resposta millor a les demandes ciutadanes.

A la Guàrdia Urbana podràs treballar a la ciutat, a prop de les persones