Carta de serveis

Carta de serveis

L'Institut Municipal d'Hisenda ha establert una Carta de Serveis amb un seguit de compromisos concrets amb els contribuents i informarà periòdicament sobre el seu grau de compliment.

Consulteu el nostre compromís amb el contribuent.