Guia del contribuent i calendari 2018

Consell tributari

El Consell Tributari es va crear el 1988 com a òrgan extern d'assessorament i control dels recursos en matèria tributària. Du a terme les seves funcions amb independència i objectivitat, impulsa, investiga i resol els recursos presentats.

El Consell Tributari va néixer com a instrument per millorar l'actuació de l'Ajuntament en matèria tributària i, a la vegada, per augmentar les garanties i els drets dels ciutadans. Es tracta d'un òrgan independent i objectiu, ja que, d'una banda, els seus membres no depenen de l'Administració municipal, i de l'altra actuen exclusivament d'acord amb criteris jurídics.

Adreça:
Ronda Sant Pau, 43-45 1r
08015 Barcelona
Tel. 93 402 78 15
Fax 93 402 78 48